ČLENOVÉ PRACOVNÍCH SKUPIN STRATEGICKÉHO PLÁNU MĚSTA BLATNÉ

První pilíř:
Ing. Martin Dolejš
Ing. Jan Valášek
Ing. Robert Flandera
Ing. Jana Šustrová
Petr Jahoda, DiS.
Markéta Karešová

Druhý pilíř:
Bc. Kateřina Malečková
Ing. Eva Linhartová
Ing. Jaromír Formánek
Naděžda Linhartová
Martin Říský
Jana Čadková
Jaroslav Blovský

Třetí pilíř:
Edvard Oberfalcer
Blanka Malinová
Luboš Srb
Dana Strnadová
Martin Škanta
Jitka Říhová
Ing. Barbora Zdychyncová
Jana Germenisová (případně zastoupí Eva Rážová, nebo Veronika Janečková)
Taťána Fryštáková

Zdroj: Městský úřad Blatná