DEN PAMÁTEK V BLATNÉ S RŮŽEMI I FIALOU

Před týdnem 19. 4. byl Mezinárodní den památek a historických sídel. Blatná jej oslavila procházkou věnovanou stopám šlechtitele růží Jana Böhma ve městě. Provázel nás pan Mgr. Jiří Sekera, odborník na místní historii číslo jedna, autor knihy Böhm – růže – Blatná z roku 2012.

Na procházce se sešlo více než třicet posluchačů. A o čem že se na procházce mluvilo? O výsadbě růží ve veřejném prostoru, o Janu Böhmovi, jeho vile postavené stavitelem Janem Komancem možná podle návrhu architekta Oldřicha Starého, o výstavách růží, které přiváděly do Blatné za první republiky desetitisíce hostů, včetně tehdejšího ministra zahraničí Edvarda Beneše.

Pan Mgr. Jiří Sekera mluvil i o tom, že rozárium s Böhmovými růžemi najdeme v Průhonicích a německém Sangerhausenu, ale v „Městě růží“ nikoli. A nahlas a jednoznačně podpořil naši vizi vybudování rozária v zahradě vily Fiala na Vinici!

Řadí se tak po bok mnoha dalších odborníků, kteří naši vizi podpořili – paní Ing. Klára Salzmann PhD., paní Ing. Marie Pavlátová, pan Ing. Karel Drhovský, pan RNDr. Jiří Žlebčík a řada dalších. Důkaz, že naše práce dává smysl, je potřebná a že si Blatná – „Město růží“ – rozárium zaslouží!

Procházka se od vily Böhm v Böhmově ulici u sokolovny přesunula na Havlíčkovo nábřeží. Zde ve vilce „V Zátiší“ bydlel Jan Böhm se svou ženou předtím, než se přestěhoval do nového domu. Vilka sousedí přímo s domkem č. p. 405, postaveným podle návrhu architekta Karla Fialy. Ten se dodnes dochoval v téměř původním stavu. Vilku „V Zátiší“ vlastnil po Böhmových František Chlupsa, jehož žena byla neteří pražského architekta. Kuriozitou je, že i nová Komancova vila, kam se Böhmovi z Havlíčkova nábřeží přesunuli, byla postavena na místě, kde předtím stával domek postavený Karlem Fialou.

Staré krásné domy a růže se k sobě prostě hodí. Karel Fiala nás – prostřednictvím pana Sekery – provázel i dále. Než jsme došli k jeho vile z roku 1914 na břehu rybníka Pustý, museli jsme projít právě intenzivně upravovanými Husovými sady. Jak práce momentálně vypadají můžete vidět na přiložených fotografiích. Úpravy objednalo Město Blatná a realizuje je firma Staler s.r.o. Náklady budou podle informací z webu města Blatná více než 2 600 000 Kč.

Pan Sekera i ostatní účastníci se s lítostí pozastavili nad pokácením nejednoho letitého zdravého stromu. Problémů s revitalizací je ale více. Tím hlavním je, že veřejnost neměla šanci se o budoucí podobě parku jakkoli dovědět, ani se podílet na přípravě jeho budoucí podoby. Přitom kdo jiný než obyvatelé Blatné by měli být zadavateli takto nákladného a výrazného zásahu do veřejného prostoru našeho města? Nebyla zveřejněna ani jedna vizualizace, jak bude park po zásahu vypadat. Nebylo uspořádáno žádné veřejné projednání, kde by mohli blatenští říci, co by si v revitalizovaném parku přáli. Proč? Nestojí radnice o názory svých občanů? Nechce park revitalizovat tak, aby jim co nejlépe sloužil?

Bohužel, vypadá to, že podobu této stavby nekonzultoval městský úřad ani s těmi, kdo s pozemky přímo sousedí, jak to ukládá zákon. Jinak by se pravděpodobně nestalo, že vjezd do sousedící zahrady byl přehrazen nově vysázeným záhonem keříků růže svraskalé. Stejně dopadlo i ústí hlavní aleje vzrostlých stromů Husových sadů, která nyní prochází podél plotu školky. Jedině díky tomu, že se místní obyvatelé Mikešovi proti tomuto zásahu ozvali, byly záhony částečně upraveny.

Vypadá to, že architekt, který revitalizaci kreslil, se neobtěžoval prostor Husových sadů ani navštívit, natož aby se zajímal o provoz v něm nebo dokonce polohu původních, dnes zaniklých chodníků. Takový přístup k zakázce za více než dva a půl milionu je značně neprofesionální. A to zejména ze strany zadavatele, tedy městského úřadu.

Po této aktuální vložce pokračovala procházka na hráz rybníka Pustý a kolem Tesly ke kamenným růžím od Ing. Jana Rampicha na třídě J. P. Koubka. Ti nejvytrvalejší došli uctít památku Jana Böhma až na starý hřbitov k jeho hrobu.

Růže do Blatné patří. Patří sem především růže Jana Böhma. A to nejen do veřejného prostoru, ale i do zahrady, která nabídne prostor a klid k jejich pozorování a důstojné prezentaci.

Právě dnes skončila lhůta pro možnost opětovného podání rozkladu po prohlášení vily Fiala kulturní památkou. Pokusilo se vedení města Blatná opět rozporovat rozhodnutí ministerstva kultury? Zjistíme to brzy. Pokud ne, je vila Fiala pod ochranou státu. Byl by tak učiněn i první krok pro vybudování rozária ve „Městě růží“. První krok pro realizaci snu mladého zahradníka, který v roce 1919 přišel do Blatné. Jana Böhma.