IDENTITU NEKOUPÍŠ. A NEPRODÁŠ.

V různých obdobích bývají oblíbená různá slova. V poslední době se oblíbeným slovem nejen v Blatné stalo slovo „identita“. Od začátku roku na stránkách Blatenských listů čteme o „oživování identity Blatné jako města růží“. Nic proti tomu. Růže k Blatné patří, velkolepý životní příběh Jana Böhma i vzpomínky na růžařský podnik, který zde fungoval do roku 1992, to vše jednoznačně stojí za připomínání. Je to unikát.

Co však přesně znamená slovo identita? Do češtiny ji můžeme přeložit jako „totožnost“ a „sebeurčení“. Je to to, čím jsme. A také to, čím chceme být. Jak osoba, tak město. Není to jen jedno téma, které si vybereme, které se nám líbí nejvíc. Je to vše, co k nám, k našemu městu, patří. Jak vyplynulo z nedávné ankety, k Blatné patří vedle růží také například zámek, krajina s rybníky nebo četné kavárny. Ale také silný automobilový provoz, problémy s alkoholem a drogami či vandalismus. To vše je blatenská identita. S tím vším je potřeba pracovat. To vše žije, vyvíjí se, mění.

Jak taková identita vzniká? Nedá se koupit. Identitou nejsou vydesignované logo města nebo originální upomínkové předměty pro turisty. Jsou to konkrétní příběhy, minulé i současné. Konkrétní místa, konkrétní lidé. Ti, co tu žili dříve, i ti, co tu žijí dnes. Ne jen to, co zrovna někdo chce.

Zastupitelstvo města Blatné odhlasovalo na svém jednání 24. února 2021 záměr prodeje kulturní památky Vily Fialy na Vinici. Stavby navržené blatenským rodákem, architektem Karlem Fialou, stavitelem Pražského hradu. Stavby s velkým příběhem a velkou památkovou hodnotou. Jediné zachovalé výletní restaurace z přelomu 19. a 20. století v jižních Čechách. Paní Malečková, Karbanová, Michalová, Braunová, Tvrdá, pánové Ounický, Srb, Flandera, Vaněček, Vít, Linhart, Cheníček, Tvrdý a Scheinherr bez zaváhání rozhodli, že město o tuto stavbu nestojí. Zajímavě tuto událost okomentovala jedna dáma na našem facebooku, kulturní manažerka: „Většina měst horkotěžko hledá na čem stavět svoji identitu. Blatná to má na stříbrném podnose a s lehkostí to vyhodí do koše.“

V debatách o růžích v Blatné lidé často vzpomínají na růžové plantáže, které dříve byly na západ, později, do devadesátých let, na východ od města. Na obou místech nyní vznikly obytné čtvrti. Kam se růže poděly? Zanikly před necelými třiceti lety. I tehdy mělo město možnost růžařství zachránit, zachovat pro veřejnost. Rozhodlo se, že to není potřebné. A růžařství zaniklo. Naštěstí, díky jedinému růžaři, panu Šípovi, nezaniklo úplně. V rámci „marketingové strategie město růží“ se budou po městě růže nově vysazovat.

Teď se město zříká Vily Fialy. Nemyslím teď to, že Vila Fiala zanikne. Pro to, aby zůstala zachována, jsme udělali vše, co bylo možné – je státem chráněnou kulturní památkou. Přejde ale pravděpodobně do soukromých rukou, nebude sloužit veřejnosti. Stejně jako později pravděpodobně její zahrada. Zastupitelé to tak chtějí.

Zbudou, stejně jako po těch plantážích, jen fotky. Ten, komu to bude časem nejvíce líto, bude město Blatná. Na kopci Vinice je vybudovaná naučná stezka. Dostává dnes od vandalů zabrat. Ve strategickém plánu je záměr budovat na vrcholu kopce rozhlednu, zřejmě bez jakéhokoli provozního zázemí – toalet, občerstvení. Jaké návštěvníky takový obecní turistický cíl přitáhne? Budeme tam sedět na lavičce s donesenou tatrankou a říkat si: „Kdyby tady byla kavárna, kde bychom se mohli posadit a dívat na město…“ Nebude. Hmotný doklad blatenské identity bude pryč. Zbudou jen vzpomínky.

Chtěli byste to jinak? Můžete se sami do výběrového řízení na koupi Vily Fialy přihlásit a stát se těmi, kdo na terase vily kávu budou pít. Nejnižší cena je 1 270 000,- Kč. Anebo dejte svým zastupitelkám a zastupitelům vědět, že ji prodat z obecního nechcete. Ještě pořád mohou záměr prodeje zrušit. Ostatně, i ta oprava Vily Fialy je stále ve strategickém plánu…společně s růžemi a rozhlednou.

Mgr. Pavla Váňová Černochová