JAK POMOCI VILE FIALA / KRČKOVNĚ?

Vážení přátelé, podporovatelé našich snah o zachování, obnovu vilky na Vinici. Pokud jste pro zachování domku a zahrady v majetku města, chcete, aby se staly součástí areálu lesoparku, aby byl domek postupně opravován a využíván jako vyhlídka, občerstvení a v zahradě aby se budovala obecní růžová zahrada, potřebujeme Vaši pomoc.
Na projektu pracujeme intenzivně už tři měsíce. Za tu dobu se nám podařilo získat zájem veřejnosti, podporu odborníků i finanční podporu nadace Via. Připadá nám, že jsme coby obyčejní občané do projektu vložili za tu dobu více, než městský úřad za 12 let, po které nemovitosti vlastní.
Co se nám úplně získat nepodařilo, je podpora vedení města Blatná. Postoj k projektu ze strany vedení města je přinejmenším velice rezervovaný. Někteří zastupitelé vyjádřili svůj odmítavý postoj, jeden přímou podporu, několik zájem o náš projekt. Vážíme si toho velice. Většina ze zastupitelů se zatím vůbec nevyjádřila.
Za dva týdny budeme odevzdávat podklady pro majetkovou komisi a zastupitele, kteří pak rozhodnou, jestli náš projekt podpoří a umožní tak jeho realizaci. Současně s odevzdáním podkladů městu je zveřejníme i na našem webu.
Obracíme se proto na vás, občany Blatné, ale také ty, kteří do Blatné přijíždějí jako turisté či Blatnou často projíždějí.
Oslovte přímo naše zastupitele, vedení města, s tím, že nás podporujete. Požádejte své přátele a známé z Blatné, ať udělají totéž, pokud se jim naše snaha líbí.
Napište nám sem nebo na náš email info@krckovna.cz, co si o našem projektu myslíte, o co byste ho doplnili, jak byste ho upravili. S čím byste nám byli ochotni pomoci. Uvítáme každý tip, každý podnět.
Navrhněte naši stránku svým přátelům na Facebooku. Doporučte také tento náš web www.krckovna.cz.
A nakonec – přijďte se spolu s námi podívat ve středu 25. ledna 2017 na jednání zastupitelstva, kde bude o budoucnosti vily Fiala / Krčkovny rozhodováno.
Moc Vám za Vaši podporu děkujeme.
Jako dík posíláme kytičku, kterou na vstupní dveře vilky namaloval tajemný J. K.