JAK SE TO TADY JMENUJE?

Vila Fiala – to je nápis na atice domu na fotografii z roku 1910. Hrdý majitel nové výletní restaurace pan Teodor Fiala nechal své jméno zvěčnit nad střechou, aby ho všichni výletníci z dálky viděli. Nese jméno váženého blatenského řezníka a hostinského, i jeho bratra, mimořádné osobnosti české památkové péče a architekta. A taky jméno květiny, která je každému milá.

Krčkovna – tento název zřejmě dali domku jiní jeho návštěvníci o mnoho let později. Zřejmě se tu nechovali zrovna příkladně. Jméno se váže ke jménu dalších majitelů. Ve vzpomínkách na ně nám nikdo neřekl nic ošklivého, všichni vzpomínali s láskou na pana učitele Jana Krčka, velkého sportovce, který byl schopný dojet na kole z Blatné až do Hradce Králové. Ikdyž  tento název domečku nedal on ani nikdo jiný z jeho příbuzenstva, označení se tak nějak mezi některými blateňáky vžilo. Je to lidový název, těžko ho gumovat. Jiná blatenská restaurace by o tom svém mohla vyprávět.

Co je to „krček“? V lidovém stavitelství je to špalík, rozštípané dřevo, které se kladlo do zdiva napříč a spojovalo maltou. Stará a dnes pozapomenutá technika stavění z krčků nachází dnes uplatnění při stavbách některých alternativních domů. Nebo snad lidové označení pro kyčelní kloub? To je také bez souvislosti s domkem na Vinici.

Paní starostka prý byla požádána, aby se o domku jako o Krčkovně nemluvilo. Namítla, že město ve svých dokumentech tento název nepoužívá. Opak je pravdou. My jsme toto označení neznali do chvíle, než jsme si přečetli městem Blatná zveřejněný záměr prodeje nemovitostí na Vinici. O Krčkovně se hovoří také v dalších dokumentech města, na zastupitelstvu v červnu 2016, nebo třeba v novém územním plánu. Tam se o domku píše jako o „bývalé Krčkově“. Proti tomuto označení jsme podali připomínku už v prosinci 2016, jelikož se nijak nevztahuje k funkci stavby a spíše budí dojem, že už se se stavbou nepočítá vůbec.

Zámeček – romantické označení neméně romantického místa, také vzniklo zřejmě jako lidový název. Je to tak – Blatná má zámek i zámeček!

A kdybychom si stále nemohli vybrat, jak tomu malebnému domku vlastně říkat, máme tu ještě jeden návrh – našli jsme ho mezi obrázky květin přímo na vstupních dveřích vily Fiala. Je hravý, vztahuje se k přírodě, je nekonfliktní. Jak se vám líbí?