JAKÝ JE NÁŠ ZÁMĚR VYUŽITÍ KRČKOVNY

Jelikož se několik zastupitelů včetně paní starostky na zastupitelstvu 14. 12. vyjádřilo, že se na ně obracejí lidé s obavami, aby se realizací našeho projektu nenarušil klidný život na Vinici, rozhodli jsme se zformulovat následující prohlášení:

V našem projektu, na kterém stále pracujeme, jsme popsali záměr využití budovy a zahrady takto: V prvních měsících by měla sloužit budova především jako zázemí pro péči o zahradu (sklad nářadí a pod.). Zahrada by měla sloužit jako zahrada, která by mohla být z části spravována jako komunitní, tedy vlastními silami dobrovolníků. Domek by při postupné péči a opravách měl v horizontu několika let být také zázemím pro občany i turisty – návštěvníky lesoparku – občerstvení, vyhlídka, případně klubovna se sociálním zázemím.

Taková náplň nám připadá jako vcelku klidová, nijak se výrazně nelišící od současného života ve vilové čtvrti na Vinici. Jako plus projektu vidíme zachování průchodnosti cesty kolem domku na kopec, péči o ni (v případě prodeje do soukromých rukou by tato cesta pravděpodobně zanikla) a posílení atraktivity lesoparku coby vycházkového a výletního cíle. V případě rozparcelování zahrady a jejího zastavění by přirozeně stoupl automobilový provoz na příjezdové cestě, zatímco náš projekt počítá především s pěšími chodci a cyklisty.

Doufáme, že se nám tímto podařilo rozptýlit obavy o klid na Vinici v případě realizace našeho projektu. Budeme vděční, když je budete tlumočit i dalším občanům Blatné. Děkujeme.