JEDNÁNÍ KOMISE PRO NAKLÁDÁNÍ S OBECNÍM MAJETKEM

Dnes jsme se zúčastnili jednání komise pro nakládání s obecním majetkem. Ze sedmi jejích členů bylo přítomno pět. Jeden v podstatě nepromluvil. Neviděli jsme ale průběh jednání o naší žádosti a jejím doplnění. Poslouchali jsme většinu času monolog jednoho z členů, který bychom Vám rádi vyprávěli, ale na to tu není dost místa. Konstruktivních podnětů se nám dostalo dvou – jednak, že se zastupitelům nelíbí, že se v našich textech objevuje formulace „(podpora) by mohla poukazovat na klientelismus“. Za jejím použitím si stojíme. Za druhé, že jsme špatně interpretovali informace ze záznamu jednání zastupitelstva v červnu 2016 týkající se podkladů, které odbor majetku, investic a rozvoje předal zastupitelům před schvalováním záměru prodeje nemovitostí na Vinici. Pokusíme se spojit s panem vedoucím oddělení majetku a ověřit si formulaci, která bude správná. Rádi ji zveřejníme.
Srdečně zdravíme také městské zastupitele a pracovníky městského úřadu, těší nás, že naše webové stránky a facebook sledují!