K AKTUALIZACI STRATEGICKÉHO PLÁNU MĚSTA BLATNÁ

Po veřejném projednání aktualizace strategického plánu města Blatná jsme podali písemný podnět k jeho doplnění. Navrhovali jsme, aby se z vily Fiala a její zahrady postupně budoval vycházkový a turistický cíl a obecní rozárium. Jak jinak.

V předchozí verzi z roku 2014 se dokonce s vilou Fiala počítalo, neboť v něm můžeme o kopci Vinice číst: „Stávající lesní porost bude přetvořen na les zvláštního určení, vznikne lesopark s rekreačním a výukovým posláním. Bude zde zbudována a udržována naučná stezka Vinice, jejíž součástí bude nově vzniklá rozhledna. Nemovitost nacházející se v lokalitě Vinice by mohla sloužit jako výukové středisko pro děti a mládež zaměřené na environmentální výchovu.
Projekt ve fázi záměru, který bude prověřen při tvorbě nového územního plánu.“

V tom novém se formulace bohužel změnila na toto:
„Stávající lesní porost bude přetvořen na les zvláštního určení, vznikne lesopark s rekreačním a výukovým posláním. Bude zde zbudována a udržována naučná stezka Vinice, jejíž součástí bude nově vzniklá rozhledna. O možnosti využití nemovitosti v lokalitě Vinice se neuvažuje. Budova je v havarijním stavu.“

Zajímají nás důvody, proč se taková razantní změna udála. Za poslední rok a půl bylo nejen námi zveřejněno mnoho nových informací o vile a jejím architektovi, Karlu Fialovi, bylo zahájeno (a brzy bude doufejme pro vilu pozitivně ukončeno) řízení o prohlášení kulturní památkou, o podpoře naší myšlenky veřejností vypovídají desítky podpisů na naší petici i vyjádření řady odborníků.

Navíc nový územní plán, který svou kvalitou opravdu vyniká nad řadu ostatních měst, vyzývá k budování nových výletních a vycházkových cílů v nejbližším okolí města. A co víc, nedávno zveřejněné výsledky průzkumu turistického ruchu v Blatné, kterého se zúčastnilo 390 respondentů, jednoznačně dokazují, že to, co do Blatné přitahuje turisty, návštěvníky, jsou v absolutní převaze památky.

Město Blatná, tedy jeho reprezentanti, se ale v rámci řízení na ministerstvu kultury vyjádřilo proti prohlášení vily a její zahrady kulturní památkou. Dokonce se radní a vedení města dodnes netají tím, že chtějí nemovitosti co nejdříve prodat do soukromých rukou. Není divu, že bylo město Blatná označeno v této věci označeno krajským úřadem za systémově podjaté, tedy, že není schopné objektivně a nezaujatě rozhodnout, protože se nedokáže odpoutat od jakýchsi zájmů, které jsou ve střetu s veřejnou prospěšností.

Obrátili jsme se tedy přímo na členy pracovních skupin, které aktualizaci strategického plánu připravovaly. Zajímaly nás důvody, proč se ze stavby, která má potenciál stát se „výukovým střediskem“ (ať už si pod tím představíme cokoli), stala budova „v havarijním stavu“. Kdo a jak její potenciál za uplynulé roky prověřil? A kdo potvrdil, že je její stav havarijní? V aktuálních dokumentech ministerstva kultury se totiž naopak píše, že „stav objektu není nijak kritický.“

Poprosili jsme všechny členy pracovních skupin o zdůvodnění jejich rozhodnutí. Ne všechny, jelikož na tři z nich se nám nepodařilo najít email. U těch ostatních to nebylo složité, naprostá většina totiž pracuje na městském úřadu. Zajímalo by Vás, kdo jsou členové pracovních skupin? Jejich seznam najdete zde.

Těšíme se na jejich odpovědi. Rádi se pak s Vámi o ně podělíme.

Pavla Váňová Černochová

Plné znění našeho dopisu členům pracovních skupin strategického plánu města Blatná