KAŽDÝ KOUSEK SE POČÍTÁ

Kousek – střep, květ, kus papíru, slovo…. To všechno má svou hodnotu. Všechno se počítá.

KAŽDÝ KOUSEK SE POČÍTÁ. To je nápis na pytlích, které nám zbyly z minulých akcí v rámci projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko. Od jara 2017 se do něj každého půl roku zapojujeme. Letos byla kvůli koronaviru jarní akce zrušena. Nevadí. Vzali jsme zbylé pytle z minulých ročníků a vydali se s rodinou po naplánované trase. A protože nám pak ještě nějaké zbyly, vydali jsme se k vile Fiale.

KAŽDÝ KOUSEK SE POČÍTÁ. Každý střep se počítá. A není jich málo. Ležely pod věžičkou, padají tam z rozmlácených oken. Chtěli jsme je v září sundat. Jenže jsme měli klíče jen na jeden víkend a nestihli jsme to. Takže se rozbila. Počítá se každý kousek kelímku od piva, flašky od rumu, obalu od kapesníku, který jsme sebrali, a který tam od toho září kdosi zanechal. Každý kousek odpadu v pytli, který jsme sesbírali v září a po domluvě s panem městským správcem nemovitostí nechali u sloupku vily, že je odvezou. Asi zatím nebyl čas.

KAŽDÝ KOUSEK SE POČÍTÁ. Každý tulipán, narcis, hyacint. Ty jsme tu zasadili my. Zasadili je tu naši malí synové. V září. Dnes je konečně viděli kvést. A byli nadšení. Kvetoucí tulipány viděla i řada dalších lidí, kteří k vilce přicházejí. Kolik z nich by si tu rádo dalo kávu? Posedělo, postálo, popovídalo, podívalo se na nejkrásnější výhled na Blatnou?

KAŽDÝ KOUSEK SE POČÍTÁ. Každý výhon akátu a javoru rostoucí u paty domu, který ti samí chlapečci v září uřízli svými pilkami, aby se zdivo vily Fialy nezavlhčovalo. Taky díky nim je to zdivo dnes suché. Počítá se také ten první kousek růže, která jakýmsi zázrakem loni vyrostla u paty jednoho žulového sloupku plotu a krásně růžově kvetla. Jak se jí bude dařit letos?

KAŽDÝ KOUSEK SE POČÍTÁ. Každý z vás, kteří jste se přišli díky naší iniciativě na vilu Fialu podívat. Blateňáci. Pražáci. Urbexeři. Památkáři. Zahradníci. Každý. Počítá se také každý email, každý telefonát, každá schůzka s paní starostkou i ostatními z vedení města, kterými jste podporu záchrany vily Fialy a nás deklarovali. Víme, že vás je hodně. I když o nich město, zdá se záměrně, mlčí. Vila je kulturní památkou, to jsme dokázali společně s vámi.

KAŽDÝ KOUSEK SE POČÍTÁ. Každá nabídka, každá žádost, kterou jsme za tři a půl roku odeslali vedení města. Bylo jich hodně. Šest z nich byly žádosti o spolupráci či zapůjčení, pronájem vily Fialy a její zahrady. Chceme se o ně postarat, s láskou a odborností, když to vedení města samo nedělá a vytrvale opakuje, že to ani nechce. My to chceme. A každá tato naše žádost byla zamítnuta. Bez jakéhokoli jednání. Každá se počítá. Ta poslední byla zamítnuta 22. 4. 2020 radou města ve složení Kateřina Malečková, Pavel Ounický, Robert Flandera, Luboš Srb, Jiří Scheinherr. Každý kousek se počítá. Nevadí, bude další.

KAŽDÝ KOUSEK SE POČÍTÁ. Každý kousek dokumentu, o jehož zveřejnění jsme požádali na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Jsou to dokumenty, které nám zveřejnilo ministerstvo kultury, týkající se procesu prohlášení. V nich se počítá například každé slovo, které napsala paní starostka Malečková v dopisech ministrům, v nichž se zmiňuje nelichotivě o nás, naší práci. Dokumenty, v nichž se tehdejší referentka státní památkové péče Jitka Říhová vyjadřuje k (ne)hodnotě budoucí kulturní památky. I ten zoufalý text pana architekta Gjuriče, který si město Blatná „objednalo“. To vše se počítá. A je možné to porovnat s výsledkem řízení. A s každým kouskem odborných vyjádření pánů Smikmátora, Vinaře a řady dalších. Každý se počítá a každý má neměnnou hodnotu. Jen některé jsou podložené fakty, jiné prostě ne.

KAŽDÝ KOUSEK SE POČÍTÁ. Každý, který se pokusí město a městský úřad provést. Jsou to různé kousky. Například když se pokusí prodat hluboko pod cenou obecní majetek vlivnému rodákovi. Nebo když velmi rychle, bez jakéhokoli důvodu, vyškrtne ze strategického plánu historickou budovu a projekt rozhledny. Například ten kousek, když vám jen tak, bezdůvodně, posune termín dodání požadovaných materiálů o tři týdny dříve. Nebo když tak dlouho opakuje, že je něco na demolici, až tomu samo uvěří. Ten kousek, když vám člen komise pro nakládání s obecním majetkem sprostě nadává do obličeje. Nebo když vám zastupitel a zároveň úředník městského úřadu na zastupitelstvu říká, že s Vámi teda jednat nebude. Nebo když jiný tvrdí, že památková péče je svinstvo. Nebo ten kousek, když všichni zastupitelé hlasují proti kulturní památce, aby se den poté jeden ze zastupitelů usilovně ucházel o schůzku s vámi, kde vám řekne, že on to tak nemyslel. Každý ten kousek, kdy městská kulturní organizace bojuje (vlastní slova některých pracovníků) proti prohlášení významné historické stavby ve městě kulturní památkou. Ty kousky, kdy rada města bez jakéhokoli zdůvodnění odmítá nabídku občanů, že se zdarma postarají o nevyužívaný obecní majetek. Ty kousky, kdy naopak anonymní „partě kluků“ nainvestují ti samí radní do hřiště více než půl milionu z veřejných peněz, ale neuvedou u něj ani jméno provozovatele. Nebo když si v obecní kronice kdosi vymyslí „několik“ veřejných jednání, která se vůbec nekonala. Všechny tyto kousky se také počítají.

KAŽDÝ KOUSEK SE POČÍTÁ. Každý květ jabloně, která vykvetla v opuštěné zahradě u vily Fialy. Každý metr té zahrady se počítá. I ty, které velmi podivným způsobem prodalo hluboko pod cenou město soukromému vlastníkovi.

KAŽDÝ KOUSEK SE POČÍTÁ. Každý článek, který o vile Fiale, růžích v Blatné, naší práci za poslední tři a půl roku vyšel. Každý kulturní pořad, který jsme s radostí a nadšením připravili pro vás a které nadále připravovat budeme. Každý ten kvítek, jabloňový či růžový, se počítají. Jsou totiž nedílnou součástí Blatné. A my uděláme všechno pro to, aby nezapadly. Aby vila Fiala nezanikla a aby ožila tak, jak si tato jedinečná lokalita, jedinečná stavba zaslouží. Jak můžete vidět z textu výše, vaši podporu k tomu stále moc potřebujeme.

KAŽDÝ KOUSEK SE POČÍTÁ.