KDO SE BOJÍ TRANSPARENTNOSTI, KDO SE BOJÍ INFORMACÍ?

Pokud má občan zájem seznámit se s dokumentem, který vznikl ve veřejné instituci z veřejných prostředků, má možnost požádat o něj na základě zákona č. 106/1999 Sb. Když s občanem nechce úřad komunikovat běžným způsobem, nemá občan jinou možnost. Existuje jen několik málo výjimek, kdy úřad informace zveřejňovat nemusí. V ostatních případech má občan na tyto informace, týkající se práce, kterou úřad vykonává za veřejné – občanovy – prostředky, právo.

Za dva roky jsme se mohli už několikrát přesvědčit, že s tou ochotou veřejné informace na žádost zveřejňovat to není až tak jednoduché.

Začnu tento text rovnou jménem. Jménem osoby pod „tajením“ veřejných informací podepsané (v dokumentu MUBL 13323/2018/2018/OSŽU/3). Je to paní Ing. Hana Valachová – vedoucí odboru správního a živnostenského úřadu v Blatné. Ta byla za město loni delegována, po minulém zásahu Ministerstva vnitra, aby nad žádostmi dle zákona 106 bděla a aby za ně zodpovídala. Předpokládáme, že byla tudíž s legislativou a praxí dostatečně obeznámena.

Je zodpovědná, ale možná také podjatá. Jak jinak si vysvětlit, že některé jednoznačně veřejné a zveřejnitelné informace tají? A vypadá to, že i úmyslně obstruuje, čili, laicky řečeno, hází klacky pod nohy.

Žádal jsem nedávno o informace, které jsem nedostal. Všechny vzešly z blatenského městského úřadu a týkaly se prohlášení vily Fiala kulturní památkou. Byly to tyto dokumenty s čísly jednacími: MUBL 5277/2017, MUBL 1565/2017, MUBL 7984/2017, MUBL 3817/2018 a MUBL 2178/2018. Jedná se tedy o dokumenty, které na městském úřadě za obecní peníze vznikly, jsou hotové, v neměnné podobě, na serveru i v papírové podobě. Není potřeba je jakkoli složitě vyhledávat nebo vypracovávat. Město v nich Ministerstvu kultury asi píše, asi vysvětluje, proč nechce, aby vila Fiala nadále byla kulturní památkou.

O prohlášení kulturní památky přitom jednoznačně rozhodla komise ministerstva kultury na jaře 2017. Komise složená z předních odborníků, architektů, zkušených praktiků jak v oboru památkové péče, tak v úřadech různých státních institucí.

Jsou to, dle mého názoru, veřejné dokumenty. Vzniky z veřejných peněz. Město, jako správce vily, bojuje nesmyslně proti památkové ochraně. A vypadá to také, že se tuze bojí, že by ta samá veřejnost, pro kterou to dělá, do těchto dokumentů mohla vidět.

Jako skoro vždycky, když o informace žádám, odhodila paní Valachová v posledním dnu zákonné lhůty „své těžké břemeno“ písemným vyjádřením, že informace prostě nezveřejní. V případě předchozích žádostí o informace jsem se při jejím odmítnutí obracel pro radu na nadřízený orgán – ministerstvo vnitra. Dalo mi za pravdu a město Blatná muselo zjednat nápravu. Bohužel, budu tak muset učinit i nyní. Stížnost na nezveřejnění výše uvedených „MUBLů“, již vzniklých dokumentů města, podám příští týden, a počkám, dá-li mi nadřízený orgán zapravdu (v pořadí Krajský úřad, případně Správní soud).

Odhaduji, že všechny prostředky na úkony městských úředníků, najatých právníků a posudky soudních znalců, které byly v rámci „boje proti kulturní památce vile Fiala“ městem Blatná vynaloženy, se již za ty dva roky vyšplhaly ke stovkám tisíc. Vypadá to, že tento „bianko šek“ vyplácený z veřejných peněz si staronová politická garnitura v Blatné bude vypisovat ještě dlouho. Třeba i přes podjatost, či rovnou systémovou podjatost. Dobrý hospodář, nedobrý hospodář? Že za tyto peníze mohla být už přeskládána střecha, či třeba vyřešené kofinancování grantů, které by cennou památkovou stavbu se starou zahradou pomohly zvelebovat, to nikoho z městského úřadu nezajímá. Přistupují k tomu slovy písničky: „My si dáme zahrát, on to někdo zaplatí…“

Zaplatí to, až to celé (pro ně) nedopadne, ta kohorta zastupitelů, co tak vehementně zvedali ruce? No nezaplatí, takové kádry v blatenské politice nejsou. Zaplatí to paní Valachová? No nezaplatí. A paní starostka Malečková? Taky ne. Možná opět řekne, že ona si myslí něco jiného, než jí nadřízený orgán (stejně jako při minulé výtce ministerstva vnitra). Bohužel, to CO si myslí, tedy ty zmiňované dokumenty, nezveřejnila. Ty tají. Nebo se za ně snad stydí, či se něčeho bojí?

Zdá se, že na tom má někdo nějaký zájem, aby veřejnost neviděla do karet obecnímu úřadu v Blatné v kauze vily Fiala. V té kauze, kde by zřejmě už bylo namístě, aby se minimálně někteří úředníci za město vyvázali kvůli systémové podjatosti. Jak vidno, paní Valachová se nevyvázala. Může to znamenat, že není podjatá, nebo své angažmá ve věci špatně zhodnotila? Uvidíme. Zeptám se na to.

Rozhodnutí_MUBL_133_2018_2018_OSŽU_3

Josef Váňa