KRÁSNÉ STAVBY NEJSOU NA JEDNO POUŽITÍ

V neděli 23. dubna se v Kavárně Komunitního centra uskutečnil třetí, poslední pořad na podporu záchrany vily Fiala. Byl věnovaný obnově památek. Smyslem pořadu bylo představit smysl a možnosti využívání historických budov, které byly dlouhodobě nevyužité. Pozvali jsme také dva hosty, kteří představili své realizované projekty záchrany chátrajících staveb.
Jako první prezentovala paní Jana Gajová, kulturní produkční a rodačka z Javorníku, osudy Tančírny v Račím údolí. Tato romantická stavba, která byla postavena v roce 1906 (stejně jako vila Fiala v Blatné), se nachází v lese několik kilometrů od obce Javorník. Do druhé světové války sloužila svému účelu, konala se tu nedělní taneční odpoledne, na která přicházeli místní obyvatelé nejen z české, ale i polské strany. Po válce postupně chátrala, a to až do roku 2000, kdy se o ni začaly zajímat nejen občanské organizace, ale také okolní obce. Po několika letech úsilí dobrovolníků, nadšenců i některých místních politiků byla v roce 2014 citlivě zrekonstruována. Od té doby hostila Tančírna koncerty Ondřeje Havelky, skupiny Priessnitz či Jaromíra Nohavici. Konají se tu výtvarné dílny, výstavy, v provozu je zde také kavárna. 

Kromě místních obyvatel navštěvují akce v Tančírně i přespolní. Z Prahy je nejkratší cesta do Tančírny přes sousední Polsko a trvá 4 hodiny.
Roman Černík, vysokoškolský pedagog, divadelník a ředitel organizace JOHAN z Plzně, vyprávěl příběh opuštěné nádražní budovy Plzeň Jižní předměstí.

Secesní nádraží z počátku 20. století stojí nedaleko Škodovky. České dráhy ji nevyužívaly od 80. let 20. století, dokonce byl na ni vydán demoliční výměr. V roce 2000 vstoupil do nádražní haly Roman se svými kolegy. Od té doby budovali v tomto syrovém prostoru místo alternativní kultury, pořádaly se zde divadelní i taneční představení, koncerty, výstavy. Nádraží se stalo významnou součástí plzeňské kulturní scény a tato jedinečná náplň byla zachována i novým majitelem, soukromou společností Klotz. V roce 2015, kdy byla Plzeň Evropským hlavním městem kultury, byla díky dotaci z evropských fondů budova zrekonstruována na moderní kulturní centrum. Dnes je v jejích prostorách provozována kavárna, velký i malý divadelní sál, probíhají zde konference, kurzy pro děti i širokou veřejnost.


Není bez zajímavosti, že celá přestavba nádraží stála 45 milionů korun. Tato částka se velmi blíží té, za niž město Blatná přestavělo areál VDP, dnešní Komunitní centrum. Zkuste porovnat snímek sálu na Jižním předměstí s tím blatenským. Rozdíl, který uvidíte, není v penězích. Je v kvalitě práce, kterou odvedli zadavatelé, projektanti stavby. V tomto srovnání na práci obecních úředníků opravdu nemůžeme být hrdí. Na nedělní pořad jsme pozvali i zastupitele a úředníky města Blatná, kterým by mohly být úspěšné projekty inspirací, bohužel, nikdo naše pozvání nevyužil.
Plzeň Jižní předměstí i Tančírna v Račím údolí jsou projekty, které mohou být vzorem podobným snahám. Ukazují, že takováto změna probíhá vždy postupně, trvá roky. Ukazují ale také, že navrácení života historickým stavbám nespočívá z daleka jen ve vynaložených nákladech. Mnohem důležitější je promyšlený projekt, spolupráce veřejnosti, nadšených jedinců, organizací a osvícených místních politiků. Kvalitní práce a čas, který je potřeba záchraně věnovat, přinese své plody. Jak uvedli oba hosté, například žádosti o velké finanční dotace nevycházejí napoprvé. Jižní předměstí se o podporu z IROP ucházelo dvakrát, Tančírna uspěla dokonce až po šesté.
„Věřím, že takovéto aktivity mají smysl,“ řekl Roman Černík. „Má smysl dokazovat, že věci, stavby nejsou na jedno použití. Jedná se o dědictví po našich předcích, měli bychom se k němu chovat s úctou. Jedině tak můžeme dosáhnout toho, že ani naše práce nebude jednou na jedno použití.“
V našem zájmu o vilu Fiala budeme pokračovat i nadále. Nadále budeme sledovat, jak město Blatná pečuje o tento veřejný majetek, budeme přicházet s návrhy na jeho využití pro veřejnost. Město Blatná nicméně v současné době nepodporuje v rámci řízení ministerstva kultury prohlášení areálu kulturní památkou, navíc se ústy svého radního Ing. Flandery v reportáži České televize vyjádřilo, že bude i v případě prohlášení kulturní památky usilovat o její prodej, a to i za cenu o polovinu nižší než je odhadní cena nemovitostí. Proč?
Pokud to bude v našich silách, připravíme pro vás na podzim nový cyklus kulturních pořadů. Na tomto místě chceme prozatím poděkovat všem, kteří nás minulých sedmi měsících aktivně podpořili: kteří přicházeli na naše pořady, kteří se za zachování a obnovu vily Fiala vyslovili písemně či na osobní schůzce se starostkou a dalšími zástupci města, i těm, kteří přišli s námi uklízet nepořádek na Vinici a okolo Kanečku v rámci akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Děkujeme Vám a těšíme se na další setkávání s Vámi v Blatné.
Za spolek navíc z. s. Pavla Váňová Černochová
pa.cernochova@post.cz