MÁ VLAST – CESTAMI PROMĚN

V anketě http://cestamipromen.cz/hlasovani můžete hlasovat o nejkrásnější proměnu chátrající památky roku 2017. Dali jsme hlas Machovu včelínu v Krušlově, nedaleko Strakonic. Přidejte se taky!
Ptáte se, proč nehlasujeme pro blatenské „želízko v ohni“, školu J. A. Komenského, když ji navíc navrhl „náš“ Karel Fiala?
Protože nejsme přesvědčeni o kvalitě její proměny – zejména interiéry stavby byly upraveny velmi necitlivě až nevkusně. Navíc opravy probíhaly průběžně po řadu let a nejednalo se o záchranu chátrající památky, ale o běžnou údržbu obecní veřejné budovy. A v neposlední řadě nechceme, aby se úspěchem v anketě holedbaly stejné osoby z městského úřadu a vedení města, které jsou přímo zodpovědné za žalostný stav jiné Fialovy stavby, vily Fiala, a které aktivně postupují tak, aby stavba nebyla prohlášena kulturní památkou. Stále chtějí, aby byla prodána z majetku obce – pan vedoucí Odboru majetku, investic a rozvoje Jaroslav Blovský, paní referentka státní památkové péče Jitka Říhová, pan místostarosta Pavel Ounický a paní starostka Kateřina Malečková. S jejich jednáním nesouhlasíme.