VYJÁDŘENÍ ING. KARLA DRHOVSKÉHO

Pan Ing. Karel Drhovský pracoval dlouhou dobu pro SÚPPOP a NPÚ, byl řadu let ředitelem ÚOP Národního památkového ústavu v Plzni. V Blatné na začátku své kariéry zahradního inženýra a památkáře zpracovával nerealizovaný projekt rozária pro zámecký park, na přelomu 80. a 90. let.

Zaujala ho naše aktivita za záchranu vily Fiala. V březnu se zde s námi sešel a společně jsme se prošli i po Vinici. Požádali jsme ho, aby vypracoval stručné vyjádření k této lokalitě a k možnostem jejího využití. Tento dokument dokládá, že je jednoznačně vhodné uvažovat o areálu, který bude zahrnovat lesopark, historickou budovu i zahradu. Že je vhodné se při prezentaci lokality zaměřit na její jedinečnost a vyzdvihnout všechny její kvality. Jako jediné správné využití vily vidí navrácení její původní funkce kavárny s vyhlídkou, ztotožňuje se také s myšlenkou budování růžové zahrady k poctě blatenského šlechtitele Jana Böhma.

Zároveň zde z úst profesionála, jehož odborné kvality nelze zpochybnit, zaznívá potvrzení o vhodnosti zahrady pro pěstování růží (při správné péči). O absenci takového vyjádření hovoří na jednání komise pro státní památkovou péči v březnu 2017 pan Ing. Flandera, těší nás proto, že ho teď můžeme doplnit.

Pan Ing. Karel Drhovský navrhuje některé kroky k budování areálu, které by jistě stály za to podrobně rozpracovat. Text jsme poskytli také městskému úřadu v Blatné. Doufáme, že bude inspirací pro projekt lesoparku, ve kterém nebude chybět historická budova vily a její krásná zahrada.

Text pana Ing. Karla Drhovského si můžete přečíst zde.