NAŠE VIZE

Domek se zahradou, kterým se říká „zámeček“ nebo „Krčkovna“, se nachází na okraji Blatné na kopci Vinice, v sousedství městského lesa (budoucího lesoparku). Město Blatná zveřejnilo záměr tuto bývalou výletní restauraci prodat. Důvodem je údajně zchátralost domu a to, že pro něj město nenachází žádné vhodné využití. Spolek navíc z.s. usiluje o jednání s městem, žádá o zrušení záměru prodat uvedené nemovitosti (cca 5 tisíc čtverečních metrů pozemků) a o zahájení veřejné diskuse o jejich budoucím využití pro veřejnost. Jako alternativu prodeje navrhuje vytvořit v domku zázemí budoucího lesoparku (občerstvení, vyhlídka na město) a budování veřejné růžové zahrady. Kromě snahy o intenzivní jednání se zástupci města pořádáme v neděli 4. prosince Odpoledne o Krčkovně, na kterém chceme představit historii Krčkovny a diskutovat s občany i zástupci vedení města o její budoucnosti.

krck-008

Dům postavil v roce 1906 architekt Karel Fiala (1862-1939) pro svého bratra Teodora Fialu. Fungovala zde výletní restaurace, která se nacházela tehdy za městem na kopci porostlém lesíkem a vinnými keři. Místo bylo oblíbeným cílem nedělních procházek blatenských občanů. Po Fialových vlastnila domek rodina Krčkových, odtud má Krčkovna dnes svůj název. V majetku obce se nachází od roku 2004.

krck-002

V přímém sousedství Krčkovny se nachází městský les, ve kterém je budován lesopark. Jsme přesvědčeni, že Krčkovna je nedílnou součástí tohoto prostoru a že má smysl pokusit se jí vrátit její původní účel. Zahrada na jižním svahu kopce je ideálním místem pro budování veřejné růžové zahrady. Blatná byla zejména v 1. polovině 20. století proslulá jako Město růží díky podnikání růžaře Jana Böhma. Růžová zahrada představuje možnost se k tomuto dědictví přihlásit a vytvořit tak v Blatné nový turistický cíl.

Při realizaci projektu chceme aktivně spolupracovat s veřejností, občany Blatné, místními spolky a organizacemi. Kromě práce na postupné opravě a údržbě nemovitostí chceme nabízet veřejnosti doprovodný program – komunitní volnočasové aktivity na zahradě, pořady věnované historii blatenského růžařství a architektury, dílny a happeningy. Chceme usilovat o získávání finanční i materiální podpory od drobných dárců, sponzorů a prostřednictvím dotačních programů města, kraje, státu i Evropské unie.