PROJEKT V BODECH

Krčkovna / Vila Fiala Blatná

Co to je:

– 110 let stará budova bývalé výletní restaurace – vyhlídka, v zanedbaném stavu, bez připojení na inženýrské sítě, na okraji obce na kopci Vinice

– zahrada přibližně 4500 m2, zanedbaná, svažující se k jihu, s čtyřmi terasami a starými ovocnými stromy

– lokalita s historickou a památkovou hodnotou přinejmenším regionálního významu

– pozemek je v majetku obce, historicky tvořil celek se sousedícím 2 ha pozemkem lesa, který také patří obci a v němž je budován obecní lesopark

– město zamýšlí domek se zahradou prodat do soukromých rukou s tím, že bude domek zbořen, zahrada rozparcelovaná a budou zde stavěny rodinné domy

Co chceme:

– vytvoření areálu zahrnujícího lesopark, domek – vyhlídku s občerstvením a zahradu jako veřejně přístupného turistického a vycházkového cíle

– v letních měsících fungující jednoduché občerstvení a vyhlídka na město z terasy domku

– budování růžové zahrady v zahradě u domku, která bude z části fungovat jako zahrada komunitní

– postupnou sanaci a opravu domku

– kulturní doprovodný program zaměřený na prezentaci historie Blatné – zejména růžařství, osobnosti Jana Böhma, architektury 20. století a osobnosti architekta Karla Fialy

Co to stojí:

– podle pro nás vypracovaného kvalifikovaného odhadu stavebních nákladů od autorizovaného inženýra by sanace současného stavu budovy stála cca 470 tisíc Kč

– kompletní rekonstrukce včetně napojení budovy na inženýrské sítě, vybudování sociálního zařízení a pod. a rozšíření příjezdové cesty by stála laickým odhadem do 5 milionů Kč.

– vybudování plotu by stálo v komerčním řešení cca 70 tisíc

– mnoho hodin dobrovolnické práce na administrativě, propagaci, organizaci aktivit

Kdo nás podporuje:

– minimálně několik desítek občanů Blatné, z nichž mnozí nabídli svou dobrovolnickou práci na realizaci projektu či prostor pro prezentaci našeho projektu

– místní historik pan Jiří Sekera

– růžař pan Miloslav Šíp

– pan RNDr. Petr Pavlík, ornitolog, předseda místního ČSOP

– několik rodáků z Blatné, kteří nás přímo kontaktovali a vyslovili naší vizi podporu

– odborníci z NPÚ ÚOP České Budějovice – zpracovávají nyní vyjádření ohledně vhodnosti vily pro památkovou ochranu

– specialistka na historické zahrady paní Ing. Marie Pavlátová, která se v minulosti zabývala projektem rozária v Blatné

– přes 500 symbolických podporovatelů na facebooku

Z čeho to chceme financovat:

– naši současnou aktivitu financujeme z části z Rychlého grantu nadace Via (přes 27 tisíc Kč)

– budeme usilovat o další grant nadace Via v programu Živá komunita

– v případě prohlášení stavby kulturní památkou budeme usilovat o finanční příspěvky na podporu kulturních památek MK

– na kulturní program budeme žádat o dotaci z programu Podpora kultury Jihočeského kraje (max. 200 tisíc Kč), z nějž chceme financovat vydání publikace o Karlu Fialovi a jednoduchý kulturní program u vily

– budování plotu a péči o zahradu chceme financovat z drobných darů místních i přespolních organizací, firem, jednotlivců, pomocí crowrfundingové kampaně či veřejné sbírky

– máme nabídku na uspořádání sbírky v partnerském městě Batné – Vacha (Německo)

– sadu Böhmových růží pro obecní rozárium slíbil věnovat pan Miloslav Šíp

– vytvoříme „adopční“ program pro péči o růžovou zahradu – jednotlivci, firmy si budou moci adoptovat na rok růži, profesionální péči o ni zajistí za tyto náklady pan Miloslav Šíp

– o komunitní zahradu budou pečovat dobrovolníci

– v horizontu několika let chceme usilovat o finanční podporu na rekonstrukci ze státní a evropských dotačních programů (např. IROP, Norské fondy, …)

– administrativě, fundraisingu, organizaci provozu se bude věnovat spolek navíc z.s. ve spolupráci s ostatními místními spolky a organizacemi, které budou o spolupráci stát