NENECHTE SE MÝLIT, ANEB „VLHKÝ SEN“ ZASTUPITELŮ A ÚŘEDNÍKŮ BLATNÉ

Nenechte se mýlit. Špatné nakládání s obecním majetkem, konkrétně vilou Fialou (Krčkovnou) a její zahradou, není náhoda. Není to nedostatek peněz, jak je prostým občanům vykládáno. Mám za to, že je to ryzí záměr. A výsledku záměrného devastování a zcizení těchto nemovitostí z obecního majetku se většina z nás pravděpodobně ještě dočká.

První by bylo asi dobré říci, proč se toto ničení historické výletní restaurace, veřejného prostranství a plánované rozprodávání z obecního majetku děje? Nedělejte si iluze, nejde o nic složitého. Od začátku jde jen a jen o peníze, případně o odpovědnost za (ne)řádnou správu svěřeného majetku. Možná ještě s příměsí jakési jalovosti a pocitu důležitosti. Můžeme se pustit do spekulace, komu má být takový postup radnice za posledních 16 let ku prospěchu. Ale vezmeme to popořádku.

Vlastníkem je obec od roku 2004. Tehdy byl dům obývaný. Podle vzpomínek místních sem jezdili přátelé tehdejšího vlastníka na návštěvy a vzpomínají, že „tam to bylo krásné“. Paní městská policistka v roce 2018, když přišla ověřit na veřejně přístupnou zahradu naši totožnost, vzpomínala, že „když to město koupilo“, byl celý pozemek taky řádně oplocen. Kdo tedy může za to, že je teď vila vybrakovaná, posprejovaná a plot není?

Hromady odpadků se do vily dostaly jen a jen díky tomu, že se o ni její správce (Městský úřad Blatná) nestaral. Snadné je říkat, že je to doupě feťáků, že je to špatný a zlý barák. Jenže on ho majitel záměrně nezajistil, neinvestoval ani korunu do opravy. A ještě aktivně poslední čtyři roky blokuje jakoukoliv nápravu špatného stavu. Na špatný stav vily Fialy reagují představitelé města Blatné v několika řízeních, jež se ohledně této nemovitosti nedávno vedla, vždy prohlášením, že už „za komunistů“ dával místní MNV výtky rodině Krčků, ať se špatným stavem objektu něco udělá. Pak se v každém řízení objevují jakési fotky hromady odpadků, co město muselo vyvézt. Jenže…

Normální hospodář, ale i obyčejný prostý majitel bytu v společenstvu vlastníků, musí nemovitost opravovat nebo platit do fondu oprav. Prostě se řádně o nemovitost starat. To v případě vily Fialy město očividně od roku 2004 nedělalo. Ukazovalo tu na feťáky, tu na vandaly, tu na to či ono, ale přitom úmyslně a zcela v rozporu se svým posláním a funkcí tento stav naopak vítalo. Proč?

Připustil-li bych, že do nějaké doby možná, při troše fantazie, šlo ze strany úřadu a vedení města Blatné třeba o pomýlení, tak od jisté doby (nejpozději od prohlášení vily Fialy za kulturní památku) je možné pro stav výše jmenovaných obecních nemovitostí prostě najít viníka v konkrétních lidech.

Zatímco v roce 2016 mohli pánové a paní z OMIR (odbor majetku, investic a rozvoje městského úřadu) lhát, že to oni ne, že za to může sama paní Krčková, když v roce 1978 zanedbala péči o svůj dům (i když už tehdy možná na něj nějaký papaláš čekal), od roku 2019, resp. od posudků k vile Fiale od znalců ministerstva kultury, to už tak jednoduše na někoho jiného svádět nebude. Tedy bude, ale bude jasně prokazatelné, co je lež a co skutečnost. A kdo nese odpovědnost.

Když se vila Fiala a okolní nemovitosti pomalu a jistě za naší spolkové asistence začaly stávat „kulturně cennými“, nechala se paní starostka Kateřina Malečková slyšet (v prosinci 2016), že „zjistila nové skutečnosti“. Například, když NPÚ, ministerstvo kultury či znalci památkových objektů potvrdili, že jde o kulturní památku. Bohužel z těch nových nesporných skutečností, pod které se jako statutární zástupce obce podepsala, už nevyvodila ona ani úředníci žádná opatření. Zdá se že právě naopak. Stále trvá, přes práci našeho spolku, výsledky městské ankety, text strategického plánu, „dlouhý vlhký sen“ o prodeji.

A komu je to ku prospěchu? Zdá se, že spekulantům, kamarádům zastupitelů, ale také úředníkům, kteří za tuto obecní nemovitost zodpovídají. V uměle vytvořeném chaosu, jak to vlastně je, v drbech, které vedení obce vypouští, zaniká také například fakt, že když obec v roce 2004 tyto nemovitosti spolu s lesem na Vinici koupila, tak buď nepřebrala část pozemků, nebo si je prostě do dnešních dnů nechalo neoprávněně zcizit. Ploty ohraničující zahradu vily Fialy totiž nesouhlasí s hranicemi pozemků v katastru nemovitostí.

Nemělo by být těžké se dopátrat, kdo konkrétně části těchto pozemků za město řádně nepřebral, nebo má odpovědnost za to, že prostě leží za plotem okolních majitelů. Ale není vůle. Přeci to nemůžete přiznat, nebo, nedej bože, potrestat konkrétní úřední osobu, která za to může. Místo toho část takto zcizených pozemků další městští úředníci proaktivně zlegalizovali.

Na lukrativní pozemky na Vinici se totiž „čeká“ už více než šestnáct let. Proč by se jinak město tak usilovně o svůj majetek nestaralo? A teď to podstatné: Kdo je v očekávání? Já bych po vzoru paní právničky a aktivistky Záhumenské napsal, že jde o „dlouhý vlhký sen“ všech blatenských zastupitelů, kteří se kolem těchto pozemků mihli.

V roce 2010 vyšel ve Strakonickém deníku z pera Kateřiny Malečkové Sukové tento článek.

Zatímco už tehdy, v roce 2010, bývalý starosta Josef Hospergr v článku říkal, že by se mohla vila a zahrada prodat jako celek, třeba na ubytovací zařízení, nebo po pozemcích, tak to, zdá se, byla jen půlka pravdy. Žádosti o koupi, které město od prostých občanů za tu dobu obdrželo, byly vždy zastupiteli zamítnuty. Do roku 2016 byly minimálně dvě, podle slov jednoho bývalého zastupitele.

Ledy se hnuly, až když si o koupi požádal místní rodák Marek Mora, kariérní úředník, bankéř České národní banky. Zdá se, že někdo má v žádostech u vrchnosti větší úspěšnost než jiný. Záměr byl zastupitelstvem v červnu 2016 schválen. Cena byla tehdy (v roce 2016) místními úředníky (stejnými, kteří za nemovitosti zodpovídají) stanovena o více než milión sto tisíc nižší, než následně odhadl soudní znalec poté, co jsme se na odborný posudek ptali. Na zastupitelstvu se otevřeně v červnu 2016 mluvilo o tom, že „obec není developer, ať si to nový majitel zhodnotí sám“, přitom OMIR a zastupitelé diskutovali živě o tom, jak by mohli zahradu pomoci novému vlastníku zasíťovat (přístup je pouze od vily, tedy shora, a případná kanalizace i vodovod jsou problém), samozřejmě za obecní. Zastupitelstvo rozhodovalo o prodeji, světe div se, těsně před prázdninami v roce 2016. (Poznámka: Tento republikově známý zastupitelský „prázdninovánoční grif“ prodeje obecních nemovitostí byl do té doby v Blatné nadbytečný, protože se občané zasedání zastupitelstev stejně neúčastnili a o obecní dění se zajímali minimálně.)

Dopadlo to jinak – Národní památkový ústav a poté Ministerstvo kultury zahájili řízení o prohlášení nemovitostí kulturní památkou a záměr prodeje byl zrušen. Na jednání zastupitelstvo se dostal znovu po 4,5 letech, letos v únoru. Podle slov paní starostky „jen tak, nikoli na základě nějaké žádosti.“

Jako podklad pro nejnovější záměr prodeje vily Fiala si obec (pochopitelně za obecní) nechala zpracovat znalecké posudky. Viz zde. A tak je už zcela jasné, že za stav vzniklý mezi těmito dvěma daty, posudky znalců ministerských z roku 2018 a posudky znalců najatých pro „vlhký sen“ zastupitelů a úředníků v roce 2021, jde na vrub vlastníka. Stačí k tomu přiložit účet za vynaložené peníze správcem: Kolik bylo vynaloženo na opravy a údržbu vily Fialy mezi lety 2018 – 2021? Nula Kč. A přitom je vlastník povinen se ze zákona o kulturní památku náležitě starat. A přitom je to ten stejný subjekt – Město Blatná, kdo má vlastníky, kteří takto nečiní, na chyby upozorňovat a pokutovat. Absurdní, že?

Náš spolek třináctkrát nabízel svoji pomoc při údržbě a péči o tyto cenné obecní nemovitosti. V posledních dvou žádostech jsme nabízeli i nájemné. To se ale zastupitelům a úředníkům, kteří si sní svůj sen, nelíbilo. (Dokonce se v jisté fázi našich žádostí snažila úřednice Věra Pešková nezákonně tvrdit, že naše žádosti nemusí vyřizovat…) Je pro ně a pro jejich osobní zájmy, zdá se, lepší nechat historickou stavbu a zahradu chátrat či stále se snažit je prodávat. A kdyby prodej měl dopadnout jinak, než si všichni tito vysnili, může být záměr pochopitelně kdykoli zrušen.

Oficiálně je důvodem prodeje, podle paní starostky Malečkové, zisk. Z prodeje si slibují, že získají do obecné pokladny nejméně 1 270 000,- Kč. A podle paní Malečkové „to není zanedbatelná částka“. Co je to ale za peníze? Nejsou to ty, které mělo město za posledních 16 let investovat do péče o tento obecní majetek, kulturní památku? Nejsou to peníze, které už teď vydalo na zbytečný odpor proti prohlášení nemovitostí kulturní památkou, na vymýšlení, jak zájemci o koupi vyjednají zasíťování pozemků přes soukromé pozemky okolních vil pod kopcem? Peníze, které vynaloží na rozšíření příjezdové cesty k vile Fiale, pozemku nového soukromého vlastníka, akci, která je plánovaná v územním plánu? Pan Zastupitel Vít na jednání v únoru 2021 navrhl, aby peníze z prodeje vily Fialy šly na budování plánované rozhledny. Vypadá to, že na to už se nedostane, pane Víte.

Nechme se překvapit, jak letošní záměr prodeje záměrně řádně nespravovaných obecních nemovitostí dopadne. Sami máme několik tipů. A protože našemu spolku jde o obecní blaho, historii, identitu, také transparentnost, legitimitu, ale hlavně o zachování historie, tak uděláme vše pro to, aby se zastupitelé a úředníci z jejich snů probudili.

Za nynější špatný stav nemovitostí vily Fialy a přilehlé zahrady na kopci Vinice, jejich neúdržbu a špatnou správu mohou, dle mého názoru, tito lidé:

Bc. Katřina Malečková – starostka, členka rady města

Pavel Ounický – místostarosta, člen rady města

Zdeňka Braunová – zastupitelka

Ing. Robert Flandera – zastupitel, člen rady města

Ing. Václav Cheníček – zastupitel, člen Komise pro nakládání s obecním majetkem a referent OMIR

MVDr. Milan Kalužík – zastupitel

Mgr. Marcela Karbanová – zastupitelka

Ing. Petr Linhart – zastupitel

Bc. Jiří Scheinherr – zastupitel, člen rady města, člen Komise pro nakládání s obecním majetkem

Luboš Srb – zastupitel, člen rady města

Zbyněk Tvrdý – zastupitel

Miroslav Vaněček – zastupitel, předseda Komise pro nakládání s obecním majetkem

Ing. Miloslav Vít – zastupitel, člen Komise pro nakládání s obecním majetkem

Ing. Martina Michalová – zastupitelka

Mgr. Iva Tvrdá – zastupitelka

Jaroslav Blovský – vedoucí odboru OMIR, garant Komise pro nakládání s obecním majetkem

Bc. Anna Karásková – státní památková péče

Bc. Václav Koubek – garant Komise pro rozvoj města

Ing. Tereza Červená – členka Komise pro rozvoj města

Ing. Luděk Jánský – člen Komise pro rozvoj města

Mgr. Vlastimil Peterka – člen Komise pro rozvoj města

Mgr. Karel Petrán – člen Komise pro rozvoj města

Ing. arch. Kateřina Řebřinová – členka Komise pro rozvoj města

Václav Smeták – člen Komise pro rozvoj města

Josef Hospergr – člen Komise pro nakládání s obecním majetkem

Luboš Kylián – člen Komise pro nakládání s obecním majetkem

Stanislav Žižka – člen Komise pro nakládání s obecním majetkem

 

Autor: Josef Váňa