OKURKOVÁ SEZÓNA

Půlka prázdnin je za námi. Vždycky se říkalo, že prázdniny jsou okurková sezóna. Mrtvá pro novináře, pro zprávy, pro všechno. V Blatné je turistická sezóna, a to je dobře, šlape to. Část zastupitelů a úředníků města Blatné je asi na dovolené. I my si dáváme mediální pauzu.

Ale protože právě v té okurkové sezóně leccos člověku uteče, ve vedru se vypaří, nezapomínáme sledovat, co se ve městě, respektive na jeho webu, děje. A hle! Město dostalo takovou „malou“ výtku, moc se úředníci nevyznamenali. To až zase bude paní starostka na zastupitelstvu říkat, že se nikdo nemá navážet do práce úředníků. Není to první bota zaměstnanců placených z veřejných peněz. Rád bych ale věřil, že je poslední. Počíst si můžete zde.

Ono to za pár dní, řekl bych, zmizí. Ten dokument. On ani asi moc vidět být nemá, protože je nutné klikat a klikat a spokojit se z titulkem: Veřejná vyhláška – rozhodnutí.

A o co vlastně jde? Krajský úřad zrušil a vrátil zpět k projednání územní rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 23.3.2017, č.j. MUBL 439/2017. Jedná se o územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané „Přeložka silnice II/173 – obchvat Blatná 1. etapa“. Zdá se, že z textu vyplývá, že město tak nějak pozapomnělo při plánování této stavby na několik desítek majitelů pozemků, na kterých by měla stát, či se jich jinak dotýká. A to i ve chvíli, kdy si toho všimli.

Užívejte okurkové sezóny a užívejte Blatné.