OTÁZKY…

Tak dobře… Znalecký posudek vznikl. Ostatně pan Blovský o něm na jedné schůzce s námi hovořil. Trošíčku jsem si při vytáčkách činovníků města Blatná myslel, že třeba zůstal jen v říši snů. Nezůstal.

Jenže ten znalecký posudek byl vypracován až po akci. Byl avizován před hlasováním o prodeji v červnu 2016, ale reálně vznikl až v listopadu 2016. Proč nebyl vytvořen dříve? Proč nevznikl před hlasováním zastupitelů o prodeji lokality na Vinici, konkrétně pozemků kolem vily Fiala a vily samotné?

Pan ing. Flandera, zastupitel, sám soudní znalec v oboru oceňování nemovitostí, musel na jednání zastupitelstva společně s dalšími zastupiteli řešit, že cena navržená odborem majetku, investic a rozvoje je dle něj moc nízká.

Musel řešit? On musel řešit. Zatímco jiní zastupitelé by se v případě prodeje za tu nízkou cenu odkázali na pány z odboru majetku investic a rozvoje, a byli z „obliga“, tak u něj by to vysvětlování bylo složitější díky tomu, že je sám soudní znalec.

…jenže pak, už po schválení záměru prodeje, se zeptala města Kontrolní skupina.cz z.s., zda na to celé existuje nějaký posudek, odborné vyjádření či jiná listina odborného charakteru? Viz zde. Tak byl povolán po pěti měsících od schválení záměru prodeje pan znalec Braun a posudek 22.11.2017 vytvořil. Pan Braun si na část svého posudku o lesním pozemku, pozemku 969/2, přizval pana soudního znalce ing. Machovce. Jenže tento posudek asi město nepovažuje za podstatný, když nám jej na žádost o informace napoprvé neposkytlo.

No jo…, to je všechno hezké. Zaseknutá deska. Proč ale město nemělo ten posudek před tím, než ti zastupitelé (ne všichni) zvedli ruku, že souhlasí s prodejem? Proč se úředníci města dostali na jiná čísla než pan znalec Braun? Nerozumí tomu? Nebo v čem je problém, že se utnou o více než milion u obecního majetku? To jsme ostatně už jednou zde na našich stránkách řešili. Namísto toho aby to třeba paní starostku zajímalo, tak nám na lednovém zastupitelstvu vzkázala, že se do práce úředníků nemáme opírat. Mohla by tedy konat a vysvětlovat za ně ona.

Není už to moc otázek? Je. Ale odpovědí se nějak nedostává. Naopak, když se zeptáme, tak u těch odpovědí schází příloha v datové schránce. Naštěstí datová schránka má tu výhodu, že i toto eviduje. Tu nám je na dotaz dodán prázdný dokument, tu jeden dokument namísto všech dokumentů, které nesporně pro město vznikly. Je to šlendrián, nebo je to někomu ku prospěchu?

Zatím jsme se neodhodlali ocenit tu práci úředníků nějakou výtkou, upozorněním nadřízeného orgánu, neptali jsme se proč úředníci „neumí pracovat“ s datovou schránkou, když je to náplní jejich práce a pobírají za ní mzdu. Ale třeba i na to bude muset dojít. Asi je nutné se ptát, jak jsou případně postihováni za svoji špatnou práci, svá selhání, nekonání atd.

Spíš se ale vrátím k tématu. K tomu posudku. Vznikl ex post. Je nanicovatý. Je nepřesný. Pan Braun nezohlednil historické kvality lokality. Na druhou stranu proč by to dělal, když nám od začátku město a jeho úředníci, jako zadavatel posudku, deklarují že nic takového nechtějí, nezajímá je to a chtějí se toho svého „nechtěného dítěte“ zbavit, prodat? Navíc na radnici je ta žádost, a té se možná chtělo vyhovět? Naopak žádosti našeho spolku se vyhovět nechtělo. Jen ten fakt, žádosti jednoho člověka o koupi proti žádosti skupiny občanů o pronájem pro zvelebování, je vlastně zajímavý.

Stáhl jsem několik prací o metodice znaleckých posudků, pročetl několik rozsudků o tom, jak už někteří znalci nejsou znalci. To se asi pánů Brauna a Machovce netýká. Spíš je zarážející, že nedovedou poznat, i když ve stejný den dům prochází odborníci Národního památkového ústavu, že se jedná o dům, respektive lokalitu, s historickou hodnotou? A to, ať už to ministerstvo za památku prohlásí, či nikoliv. Je tedy na historický dům nutný jiný znalec? Řekl bych selským rozumem, že ano. Proč ho město jako správce památek (obec s rozšířenou působností) nepřizvalo? Prošel pan Braun nějakým školením ohledně historických budov, nebo jen nastaví dlaň a zpracuje posudek, kde nechá „zmizet“ kadibudku? Četl jsem si jeho znalecký posudek několikrát. Nerozumím tomu, tedy těm tabulkám a počtům. Ale co mě i mojí ženu zarazilo je to, že dle nás jeden pozemek, co je v posudku oceňován, není vůbec zapsán v katastru a suchý záchod znalec přehlédl. Tedy ještě vyjma té historické hodnoty nemovitostí – na to školení zřejmě chyběl.

Další otázka do pranice, je tedy ten odhad k něčemu? Budeme se asi muset zeptat města, zda nezaplatilo peníze za „ušmudlaný“ kus papíru se stužkou? Chvilkami, když jsem četl výňatek z výzvy z roku 1977, kterým si v posudku pan Braun vypomohl, a říkal jsem si, jestli tam vůbec v tom domě byl? Nebyla už tma? Dvaadvacátého listopadu v roce 2016 se stmívalo v 16:09. Rok 1977 je daleko, pan Ivo Krček bývalý majitel stále ještě žije a komunikuje, i fotografie z doby mladší než je rok 1977 existují. Tak mě nejde do hlavy, proč pan znalec vůbec tento dokument využil? Dá se tedy panu Braunovi věřit? Zjistit si určitá fakta se určitě dá, úřad je totiž jak hodinky, když si třeba člověk požádá o pracovní výkaz pana ing. Cheníčka, který jej tam doprovázel, tak tam to všechno bude. Fota, časy, fakta…

Ony se ty znalecké posudky špatně rozporují. Tedy možná. Ale stále se tu vznáší spíš ta otázka proč vlastně ten posudek vznikal, když zastupitelé zvedli ruce pro záměr prodeje aniž by jim při hlasování vadilo, že žádný slibovaný posudek odborem majetku, investic a rozvoje není a neexistuje. Zamýšlím se.., snad, aby nedej bože, třeba nebyla cena k jednání (podání) nižší, jak chtěl odbor majetku, investic a rozvoje, jak si asi i mohl žadatel o odkoupení snít, než je zde stále omílaný znalecký posudek pana Brauna. To už by možná mohlo zavánět problémem.

Až bude někdo příhodný k ruce, tak mu tabulky a počty páně Brauna předložíme, taky tabulky a počty pana ing. Cheníčka, a i když to všechno bude „na halíř“ (u pana ing. Cheníčka na tisíce) dobře, tak nás bude mrzet, že je historický kontext nemovitostí prostě nepolíbil, asi stejně jako činovníky města Blatné a nějak na tu historii v té hysterii možného prodeje zapomněli. I přes fakt, že dominující hnutí na radnici, hnutí Rovně, se zdatně „historií“ ve svém volebním programu před volbami ohánělo.

Možná má pan Braun stejný názor na památkovou péči jako pan Blovský, a to je velká škoda. Velká škoda by to tedy byla, pokud by jeho posudek byl vůbec k ničemu a prodávala se partie na Vinici na jeho základě. Obávám se však, že už jej město stejně nebude potřebovat. Zastupitelé si určitě oddychli, že mají nějaké lejstro o tom, že si minimální cenu podání nevycucali z prstu, na rozdíl od odboru majetku, investic a rozvoje.

A proč posudek pana Brauna nebudou potřebovat? Z několika důvodů. Za prvé pan zastupitel a také soudní znalec ing. Flandera to už pro Českou televizi odhadl (i když na to kulaté razítko myslím raději nedá): „…pak jsem schopen odhadnout, že ani za milion a půl budeme mít problém vůbec tuto stavbu prodat…“ a za druhé, protože ty nemovitosti pravděpodobně město neprodá, jelikož pro to není důvod. Není to nepotřebný majetek, jak si mylně zastupitelé myslí, nebo se nás a sami sebe snaží přesvědčit.

Teď počkáme, kdy přibudou ty další dokumenty na stránky města Blatná, o které jsme si žádali a zda budou doopravdy všechny a budeme se těšit, jak si společně s našimi fanoušky, Vámi, zase kousek toho pozemku, co je nyní posledních dvanáct let veřejným prostorem, pro radost uklidíme.

Město, paní starostka, někteří zastupitelé, úředníci odboru majetku, investic a rozvoje, budou určitě nadšení, jelikož zvelebovat obecní pozemky občany v občanské aktivitě, svépomocí, ve volných chvílích je musí určitě těšit, je to rozhodně lepší, než je bezdůvodně zcizovat nedej bože na něčí žádost z obecního. Jenom si ten přínos asi ještě neumí představit. Nevadí, třeba jejich nástupci a to jak političtí, tak generační, budou rádi, že mají uchovaný komplex historické zahrady s krásným sto let starým domem navazujícím na lesopark. Ovšem vznikne-li vůbec nějaký lesopark, nevykácí-li to nájemce hospodářského lesa dřív, než město dosáhne na dotaci.

Josef Váňa

navíc z.s.