PRÁCE KVAPNÁ, MÁLO PLATNÁ

Co je nového s vilou na Vinici? Ptají se nás často blateňáci.
Inu, nového je mnoho, ikdyž to na první pohled tak nevypadá.

Vila Fiala stojí na svém místě, stále ve stejně zuboženém stavu. Proč tomu tak je?

Město Blatná se v lednu letošního roku rozhodlo, že vilu zatím prodávat nebude, že počká, jak dopadne řízení o prohlášení budovy a zahrady kulturní památkou. V minulých týdnech navštívili Blatnou pracovníci odboru památkové péče ministerstva kultury, aby si vilu, společně s dalšími nemovitostmi navrhovanými na prohlášení, prohlédli. Proces prohlášení tedy běží a měl by být brzy dokončen.

My zatím dáváme dohromady program na zimní období, kdy bychom chtěli opět připravit cyklus pořadů v Kavárně Komunitního centra. Připravujeme žádost o grant na komunitní projekt, který bychom chtěli realizovat příští rok a který vám snad brzy budeme moci představit. Zapojili jsme se do nově vznikající Asociace pro podporu památek, která bude sdružovat profesionály i nadšence z oboru péče o památky a jejich prezentaci. Oslovujeme další místní instituce pro spolupráci.

Mezitím domek musí dále odolávat nepřízni počasí i nezájmu svého správce – městského úřadu. Architekt Karel Fiala sice zanechal svému rodnému městu kvalitní stavbu, která přečkala více než sto let v solidním stavu přinejmenším co se statiky týče, nicméně střecha je děravá, okolí zarostlé. Chtěli jsme přispět vlastními silami a oslovili jsme město Blatná s nabídkou na spolupráci při péči o tento nevyužívaný obecní majetek. V textu, který jsme zveřejnili i na našich stránkách, jsme žádali o osobní jednání na toto téma. Navrhli jsme způsob řešení ve formě zápůjčky nemovitosti našemu spolku, nicméně jsme chtěli jednat o různých variantách pomoci.

Naše žádost byla odeslána v červnu 2017. Jelikož přes prázdniny se rada města ani zastupitelstvo neschází, bylo projednání naší žádosti naplánováno na jednání zastupitelstva 20. září. Paní starostka totiž usoudila, že bude lépe záležitost projednat nejen na radě, ale i na zastupitelstvu. O průběhu jednání zastupitelstva jsme také informovali na stránkách. Zastupitelé odmítli „pronájem“, paní starostka prohlásila, že „město nestojí o spolupráci s tímto spolkem“. Dva zastupitelé – pan Tvrdý a paní Karbanová – se k naší zprávě vyjádřili negativně na našem facebookovém profilu, nicméně poté co jsme je požádali, aby vysvětlili svůj nesouhlas s naším textem už jiným způsobem s námi nekomunikovali.

Chtěli jsme se dovědět, proč s námi město spolupracovat nechce. Zároveň nás vrtalo hlavou, proč zastupitelé mluvili na jednání o „pronájmu“, když jsme takovou formu péče o nemovitosti nenavrhovali. Zeptali jsme se na to emailem pana místostarosty Pavla Ounického a požádali jsme ho o osobní schůzku s vedením města, na které bychom mohli o situaci diskutovat.

Odpověď dorazila po deseti dnech, bohužel pan místostarosta odpovídal na něco jiného, než jsme se ptali. Informoval nás, že zastupitelé „nemají zájem schválit výpůjčku pozemku p.č. 969/2 a pozemku st.p.č. 447, jehož součástí je objekt – stavba č.p. 394 a část pozemku p.č. 971/5 v katastrálním území a obci Blatná na dobu neurčitou s 1 roční výpovědní lhůtou“. Co se týče osobní schůzky, naši žádost nevyslyšel a odkázal nás na veřejná jednání zastupitelstva.

Zamrzelo nás, že náš volený zástupce, placený člen samosprávy, nám odmítá umožnit osobní setkání. Nicméně o něco více nás zarazila formulace uvedená výše. Zápůjčka na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok? Z jakého dokumentu čerpal pan místostarosta tuto informaci, když my jsme žádali pouze o spolupráci při hledání řešení a navrhovali například zápůjčku, o které by bylo potřeba dále jednat?

Na jednání zastupitelstva 25. října jsme tedy po skončení jednání udělali to, co nám pan místostarosta poradil – šli jsme se ho zeptat přímo. Na dotaz, proč se s námi nechce osobně sejít, odpověděl, že slyšel od svých kamarádů, kteří to četli na facebooku, že jsme ho k minulé schůzce (pravděpodobně měl na mysli schůzku v březnu letošního roku) nutili, a že se mu to nelíbí. Zkusili jsme prohledat naše texty a nic takového jsme v nich nenašli. Prosíme tedy toho kamaráda, který to panu Ounickému sdělil, aby nám dal vědět, kde se to dočetl. Jak je vidět, uškodil tento detail našim snahám o komunikaci s blatenskou radnicí, což nás velmi mrzí.

Na druhý dotaz, kde se vzala ona přesná formulace a vymezení zápůjčky „na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok“, pan místostarosta odpověděl, že takto to bylo v podkladu, který radní a zastupitelé dostali před jednáním. Podklady prý zpracovával Odbor majetku, investic a rozvoje. Upozornili jsme pana místostarostu, že se taková formulace ani náhodou neshoduje s tím, o co jsme žádali. Navíc že jako občané tohoto města bychom s podobnou délkou zápůjčky z principu nesouhlasili, neboť by byla pro město nevýhodná. Dále jsme ho upozornili, že se nám zdá, že zpracovatel podkladů pro radní a ostatní zastupitele chtěl zřejmě záměrně poškodit náš spolek, pokud naši žádost prezentoval zastupitelům takto.

Již 17. 10. nám bylo datovou schránkou doručeno zamítnutí naší žádosti – záměru výpůjčky nemovitých věcí v lokalitě Vinice, podepsán vedoucí Odboru majetku, investic a rozvoje J. Blovský.

Co dál? Budeme žádat o zveřejnění zápisu z jednání rady města 4. 10., kdy byla naše žádost projednávána, abychom lépe pochopili důvody, proč s námi město jednat nechce, dokonce se s námi nechce ani sejít. Budeme žádat také o zveřejnění podkladů, které pro radní a zastupitele vypracoval OMIR, abychom zjistili, kde se stala změna ve formulaci naší žádosti. Používáme tyto zákonné prostředky, které nám naštěstí náš stát poskytuje. Doufáme, že časem k nim přibude i ten nejefektivnější způsob komunikace a řešení problémů, tedy osobní jednání.

A proč ten titulek? Možná proto, že si za ten více než rok stále lépe uvědomujeme, že každá věc má svůj čas, že žádná práce nejde uspěchat. Některé památky čekaly na svou záchranu desítky let. Proto i my a vila Fiala musíme být trpěliví. Dělat něco narychlo a zbrkle se nevyplácí – svědčí o tom i plot, který kolem vily Fiala v březnu letošního roku vybudovaly za neskutečně nízké náklady a v rekordním čase Technické služby města Blatná. Lesnické pletivo, ze kterého plot je, bylo připevňováno místy nešetrně přímo na kmeny živých stromů. Tento materiál a způsob práce také nemohl odolat zvědavcům ani vandalům, kteří velmi brzy začali plot nadzvedávat a podlézat. Sedm měsíců po vybudování plotu je pletivo dokonce přestříhané, takže úplně zbytečné. Viz foto.

Nebylo by rozumnější, umožnit lidem, aby se na vilu mohli přijít podívat bezpečně, legálně? Aby místo ničení obecního majetku mohli alespoň trochu přiložit ruku k dílu, ať už shrabáním trávy či drobným finančním darem na péči? Přesně o to usilujeme, o tom jsme chtěli s vedením města jednat. Bohužel, prozatím nám nezbývá než se nadále obrnit trpělivostí.