PRACOVNÍ ZASTUPITELSTVO?

Jednání zastupitelstva obce se řídí zákonem o obcích. Dočteme se v něm například, že zasedání zastupitelstva je veřejné a slouží k projednání důležitých obecních záležitostí a přijímání rozhodnutí o nich. Jednají zvolení zastupitelé, případně přizvaní úředníci, externí odborníci, občané. Ti mohou na zastupitelstvu klást zvoleným zástupcům dotazy, případně se svobodně vyjadřovat k různým obecním záležitostem.

Takové zasedání zastupitelstva se musí uskutečnit nejméně každých 90 dní. Je běžné, že se zastupitelstvo obce schází mnohem častěji, protože obec potřebuje leccos vyřídit v kratších termínech. V Blatné se donedávna scházelo k veřejnému zasedání zastupitelstvo přibližně každých šest týdnů, s výjimkou letních prázdnin, kdy si zastupitelé dávali tříměsíční prázdniny, jak jim zákon umožňuje.

Na první pololetí roku 2020 bylo nicméně naplánována pouze tři zasedání zastupitelstva – 26. února, 20. května a 24. června. V minulých letech bylo jednání za stejné období nejméně o dvě více. Proč? To opravdu v Blatné není potřeba mezi koncem února a koncem května nic projednat?

Určitě je. Jak to město Blatná řeší, nám vysvětlila paní starostka Kateřina Malečková na jednání zastupitelstva 11. prosince 2019: blatenští zastupitelé si organizují vedle ze zákona veřejných jednání zastupitelstva ještě „zastupitelstva pracovní“. A ta jsou neveřejná. Na úřední desce se o jejich konání nedovíte. Pokud by na takových jednáních zastupitelé přijímali jakákoli usnesení, jednalo by se o porušení zákona. To se ale pravděpodobně neděje. Tedy – na „pracovních zastupitelstvech“ se usnesení nepřijímají, pouze se o nich diskutuje, plánuje se, jak se bude pak veřejně hlasovat.

Připadá vám to divné? Je přece dobré, že spolu zastupitelé komunikují, že se scházejí a o obecních záležitostech diskutují. To jistě je. Určitě se tak děje i v jiných obcích. V mnoha se například scházejí zastupitelé zvolení za jednu stranu, případně za vládnoucí koalici či opozici, a své společné postupy ladí. Tak proč to zní tak podivně?

Možná proto, že v Blatné žádná koalice a opozice neexistuje a celé patnáctičlenné zastupitelstvo vystupuje jako jeden hlas. Jak jsme na to přišli? Z pozorování zastupitelů při veřejných jednáních zastupitelstva: Prakticky nikdy nehlasuje nikdo z nich jinak, než ostatní. Za rok a čtvrt fungování současného zastupitelstva se tak stalo jednou – při hlasování, jestli bude v rámci programu Třídíme podpořeno sbírání hliníkových víček na sběrném dvoře. Tehdy hlasoval proti pan Robert Flandera (ODS). Jinak nic.

Kde se ta shoda napříč politickým spektrem bere? Asi právě na těch „pracovních zastupitelstvech“. Asi by bylo lépe nazývat je „pracovními schůzkami zastupitelů“, aby občan neměl dojem, že se jedná o to samé, jako je veřejné jednání zastupitelstva. Ale paní Malečková to nazývá takto. Zmínila se o nich v prosinci 2019 pětkrát.

Ano, vypadá to trochu zvláštně. Vypadá to, jako by si zastupitelstvo města Blatné domlouvalo za zavřenými dveřmi, jak bude hlasovat, aby se o daných záležitostech nemuselo bavit před svými občany. Veřejné jednání pak vypadá spíše jako divadelní vystoupení, kdy předsedající předčítá jednotlivé body, doprovází je stručným komentářem, zastupitelé poté mlčí, následně předsedající přečte návrh usnesení, zastupitelé zvednou jednotně ruce, a jde se na další bod. Změnu tohoto divadla můžete vidět pouze v závěru, a to pouze tehdy, přijde-li se nějaký občan na něco zastupitelů zeptat. To bývají zastupitelé poněkud vyvedeni z míry a reagují často podrážděně a zvyšují hlas.

Co nás ale zaujalo, na „pracovních zastupitelstvech“ nejednají pouze zastupitelé mezi sebou nebo s pracovníky městského úřadu. Dochází na ně i pozvaní občané. Před prosincovým zastupitelstvem to byli podle slov paní starostky činovníci Tělovýchovné jednoty. Jednali tam prý o podpoře, kterou by mělo město poskytnout Jednotě na pokrytí kofinancování plánované dotace. Činovníci se na veřejné jednání zastupitelstva nedostavili, jak jsme zjistili po skončení jednání, seděli na chodbě před zasedací síní. Proč, to netušíme.

Vrtá nám ale hlavou – jak se občan na „pracovní zastupitelstvo“ dostane? My jsme o jednání s vedením města požádali za poslední tři roky několikrát, o záležitostech týkajících se naší žádosti zastupitelstvo několikrát hlasovalo (jako jeden muž/žena), ale nikdy jsme na to pracovní pozváni nebyli. Napadá nás to samé, co pravděpodobně vás – oni se se zastupiteli asi znají. S některými jsou dokonce v dané Jednotě. Takže jsou pozvaní. Nás neznají, znát nechtějí, takže máme smůlu. Ano, tak to je.

Je to problém? My jsme přesvědčení, že ano. Probíhá tak totiž něco, čemu se dá říkat privatizace veřejného prostoru. Jednání, komunikace s občany, je jen pro někoho. Jen někdo může slyšet skutečné názory, argumenty zastupitelů, když se o některé veřejné záležitosti jedná. Jen někdo může zastupitelům vysvětlit, jakou podporu od města potřebuje a na co, slyšet jejich názory, diskutovat s nimi. Těm ostatním musí stačit už jen domluvená veřejná prezentace. Být v Itálii, nazývalo by se to možná ještě jinak.

Omezení počtu zasedání zastupitelstva města Blatné v prvním pololetí roku 2020 zřejmě vychází z této situace: Proč by se měli zastupitelé k nacvičenému divadlu scházet častěji, když se na jednání stejně nic neděje? Setkání s občany, které neznají, s nimiž se nekamarádí, asi zas tak často nevyhledávají. Možná je jen nenapadlo, že by mohli i oni mít nějaké zajímavé podněty pro chod města, ve kterém žijí?

Kolik bude v prvním pololetí neveřejných „pracovních zastupitelstev“ se na webu města Blatné nedočteme. Ani, kdo na ně bude pozván, a kdo už ne. Považujeme tuto situaci za velmi smutnou – město se pod vedením paní Malečkové stále více uzavírá veřejnosti a znemožňuje kontakt s občany. Považujeme to za velmi zpátečnický krok, který rozvoji naší obce a dobrým vztahům v ní velmi škodí.

Za navíc z.s. Pavla Váňová Černochová