SETKÁNÍ U VILY FIALY

Na víkend 28. a 29. září jsme získali povolení ke vstupu na pozemek a do vily na Vinici od městského úřadu. Hlavním cílem bylo pořídit zaměření a podrobnou fotodokumentaci stavby a jejího aktuálního stavu pro vypracování stavebněhistorického průzkumu.

Tohoto úkolu se ujala Ing. Arch Barbora Schmidová, pracovnice Národního památkového ústavu, která s pásmem, lasermetrem, tužkou a papírem strávila u vilky oba dny. Odvedla obrovský kus práce, za ochotné sobotní asistence restaurátora nábytku, oken a dveří Jiřího Čermáka ze Spáleného Poříčí. Stavebněhistorický průzkum zpracováváme dobrovolně na vlastní náklady. Jeho výsledky mohou posloužit pro kvalitní plánování postupné opravy této jedinečné kulturní památky.

Zpracování dat bude teď několik měsíců trvat, poté určitě připravíme veřejnou prezentaci. Například omítky zajisté skrývají příběh, který bude stát za to rozkrývat! Ukázalo se, že vlhkost zdiva budovy není nijak zásadní problém, problematická jsou některá místa v krovu. Jinak potřebuje vilka a její zahrada především pravidelnou, intenzivní péči, a může postupně fungovat, bude-li nám to ze strany vlastníka – města Blatná – umožněno.


Přijeli se za námi podívat výletníci s organizací Prázdné domy z Prahy, která se věnuje mapování opuštěných budov po celé republice. Velmi si vážíme jejich nabídky pomoci a těšíme se, že ji v budoucnu využijeme. Došlo i na další milá setkání – seznámili jsme se například s Barborou Koritenskou, která v nedalekých Prachaticích také několik let usiluje o záchranu zajímavé stavby – funkcionalistické Kralovy vily. Informace o tomto projektu naleznete na www.zivavila.cz.

Veliký dík patří městu Blatná za umožnění této akce, zejména správci městských nemovitostí panu Jiřímu Kolářovi za ochotu, Prázdným domům za návštěvu a slib další podpory, Jiřímu Čermákovi a Báře Schmidové za profesionální, pečlivou a nezištnou práci.

Je vidět, že vila Fiala je místo, kde se lidé chtějí a mají scházet, které je stvořené pro setkávání u kávy, čaje, koláče a dlouhých rozhovorů o krásných věcech. Ale také místo, kde se rádi sejdou lidé, kteří jsou schopní a ochotní přiložit ruku k dílu. A že je to po dvou dnech opravdu vidět!

O průběhu víkendu jsme informovali i město Blatná. Budeme nadále usilovat o to, aby nám byla umožněna další pracovní i společenská setkání u vily Fialy. Vzhledem k náročnosti zpracování stavebněhistorického průzkumu jsme tento podzim museli poněkud omezit naše pravidelné pořady pro veřejnost. Doufáme, že se nám do Vánoc alespoň jedna přednáška se zajímavým hostem podaří připravit. Budeme vás včas informovat. Děkujeme za Vaši podporu!

Za navíc z.s. Pavla Váňová Černochová