SKOČ SI S POČTY

Asi by si člověk měl poskočit, aby mu to došlo. Tedy poskočit si pro myšlenku můžu i já, protože se můžu mýlit, ale jen to zkusím selským rozumem jak to s počty ohledně zamýšleného prodeje té Vily Fiala / Krčkovny třeba je.

Město Blatná se v usnesení zastupitelstva města č. 49/16 ze dne 22.6.2016 rozhodlo, že minimální částka k případnému podání je 3 000 000 Kč (tři miliony korun českých) a to bez jakéhokoliv znaleckého, či odborného posudku. To ostatně odpověděl pan Blovský, vedoucí odboru majetku, investic a rozvoje, na Žádost o informace ve smyslu § 14 z.č. 106/1999 Sb. Kontrolní skupině.cz z.s., odkaz viz zde: http://www.mesto-blatna.cz/e_download.php?file=data/editor/41cs_32.pdf&original=Sd%C4%9Blen%C3%AD_106_1999_Kr%C4%8Dkovna_Blatn%C3%A1_2_na+web.pdf

Asi po žádosti od kontrolní skupiny.cz nebo díky našemu zájmu o záchranu si město tedy nakonec posudek zpracovat nechalo. Na zastupitelstvu 14.12.2016 to zmiňuje pan zastupitel Ing. Robert Flandera. Můžeme říci, alespoň dodatečně, lepší než nic…

Pan Blovský nám sdělil cenu, kterou odhadl soudní znalec. Vychází to dle jeho slov na 2 790 000 Kč. No neberte to. V červnu 2016, kdy zastupitelé o ceně jednali, o té ceně bez znaleckého posudku, se v záznamu dá najít, že se řešila původně částka 1 500 000 Kč. Jedná se o částku, ke které dospěl interní analýzou Odbor majetku a investic městského úřadu. Znalec o pár měsíců později řekl 2 790 000,-. Rozdíl činí 1 290 000 Kč. Za čtyři měsíce nemovitost „rázem získala na hodnotě“. Nebo se úředníci ve své práci zmýlili. Nemají dostatečné kompetence nebo to byl záměr? Kdyby se neozvali v červnu zastupitelé, tratilo by město případným prodejem více než milion korun.

Podmínky se nezměnily a my tu máme, dle vyjádření paní starostky, několik zájemců (možná dva). Sice jsme se z úst některého zastupitele dozvěděli jen o jednom, ale Blatná si o druhém samozřejmě šušká.

A teď hypoteticky. Někdo může nabídnout třeba 3 090 000Kč a nebude protinabídka. Tudíž město Blatná vydělá nad rámec znaleckého posudku 300 000Kč. A hle pozemek je fuč. Navždy fuč! V soukromých rukou. Není to paráda?

Město Blatná, kterému nepatří zámek, Blatná, která za pomoci evropských peněz opravila špejchar a kam zatím „nikdo“ nedošel, Blatná která je městem růží – bez růží. A tak by se dalo pokračovat dál.

Náš spolek navíc z.s. nabídl městu spolupráci, podal žádost o dlouhodobý pronájem. Město se „brání zuby nehty“, připadá nám. A proč? Přepočteno na peníze, brání se protože teď vydělá 300 000 Kč a navždy přijde o historicky cennou lokalitu. Dává to smysl?

Za deset let, když město svůj „dobře utajený projekt“ – lesopark – udělá, nebude mít pozemek větší hodnotu než zmíněných třeba 3 090 000 Kč? Není to jen o lenosti a o tom, že prostě někdo tu nemovitost chce? V čem je ten „někdo“ jiný než dva jiní zájemci, kteří o koupi těchto nemovitostí před pár lety stáli a jejichž žádost město zamítlo?

Rád bych zmínil některé zásadní body našeho snažení. Tím, že se pozemek pronajme pro náš projekt, viz náš web krckovna.cz, bude stále města Blatná. Vždy se dá prodat. Třeba za pět let. Třeba i za víc. My jsme městu deklarovali zájem o zvelebování nemovitosti i bez jakéhokoliv vkladu ze strany města, vlastními silami. Zatím dáváme více práce, než město tomuto historickému domu a zahradě dalo za dvanáct let, co jej vlastní. Máme desítky podporovatelů, přesto nejsme pro město, dle jednání jeho vedení, partner v jednání. Do zatuchlých kanceláří městských úředníků se spíše „vloupáváme“ a na naše konkrétní argumenty se nám věcných protiargumentů nedostává.

Skočte si tedy taky pro počty. Třeba se mýlím. Ale třeba je to ještě hůř. Stále mě objímá pocit, že město je prostě minimálně bezradné.

Josef Váňa

navíc z.s.