V POLITIKA VĚŘÍ JEN IDIOT!

„Politikům se nevěří, politikové se kontrolují. Věří se v Boha, věří se v přírodu, věří se v krásu, věří se v myšlenku, ideu. V politika se nevěří, a kdo v něho věří, je idiot!“

Začal jsem dnešní glosu úmyslně citátem Karla Kryla. Dnešní mé zamyšlení se vztahuje k ještě na papíře nevydanému vyjádření většiny zastupitelů (politiků) v Blatenských listech. Dokonce jej i podepsali. Můžete si ho přečíst v zítřejším čísle 5 na straně 2.

Zdeňka Braunová, Ing. Robert Flandera, Ing. Václav Cheníček, Mgr. Marcela Karbanová, Ing. Petr Linhart, Bc. Kateřina Malečková, Ing. Martina Michalová, Pavel Ounický, Bc. Jiří Scheinherr, Luboš Srb, Mgr. Iva Tvrdá, Zbyněk Tvrdý, Miroslav Vaněček, zvolení politici, se v něm pokoušejí obhájit, proč se snaží nemovitostí na Vinici zbavit, a tvrdí, že se nejedná o neuvážený krok.

To mají asi pravdu, není to neuvážený krok. O tom, že to tito lidé (včetně nepodepsaných zastupitelů Ing. Miloslava Víta a MVDr. Milana Kalužíka) dobře a dlouhodobě promýšleli, jsem psal už zde.

Jsou to oni, kteří mohou za nynější stav nemovitostí, a tak se jich snaží zbavit. Je nesporné a doložitelné, že se nestarali s péčí řádného hospodáře. Že cennou vilu v majetku obce nechali chátrat. Snaží se vyvolat v občanech pocit, že jiné cesty nebylo. Je sice hezké, a takové emotivní, že píší, jak se o památky starají, třeba o školu, nebo o radnici, a tak. Ale oni se měli starat o všechny památky, ne jen o ty, které potřebují přímo k chodu obce.

Náš spolek jim dlouhodobě nabízel pomoc, nabízel i nájem, to ale bezdůvodně odmítali. Tak se teď musí podepisovat pod vykonstruovaný politický PR text z polopravd.

Na věci se ani v tomto kontextu nic nemění, jestli politici nebudou opět lhát. Protože jsou od pondělí 15. 3. 2021 otevřeny obálky, je jasné pořadí zájemců. Mělo by být vlastně prodáno. A já Vás mohu ujistit, že nabídka našeho spolku navíc z.s., i kdyby všichni zájemci nad námi ustoupili, platí. Tj. že si cenné nemovitosti, o které se prostě jen zabednění zastupitelé nechtějí, pravděpodobně z politických důvodů, starat, si koupíme. A dál budeme věřit v krásu, myšlenku, ideu. Protože v politika věří jen idiot. Jak řekl básník.

Abych dodal slovům Karla Kryla nějaký doklad, že jsou správná, nadčasová a v Blatné směrem k těmto politikům platná, uvedu pár příkladů, jak se o tu obecní kasu tihle pánové a paní starají.

Ve svém prohlášení žehrají na to, že by investice byla více než šest milionů. To možná i byla, ale nebylo ji nutné provádět v jednom roce. Investice na opravení stavu, v kterém by dům dále nechátral, by byl jen zlomek, ale to jim jaksi na mysl nepřišlo. (Znovu říkám, že jsme toto pro město naší spolkové činnosti chtěli dělat zdarma. K jednání nás tito politici nikdy nepustili, nebo hráli trapnou frašku končící jednou větou prapodivného vyjádření. Naštěstí to máme pro historii dobře zdokumentované.)

Na mysl jim to přišlo, pamatujete si, u ubytovny Tesly. Koupili jí tehdy bez pozemků pod ní, tvrdili, že jí budou postupně opravovat. Jenže pak to bylo celé jinak. Pumpovaly se peníze a mám za to, že to přesáhlo čtyřicet milionů, celou částku se ale asi nedozvím. Pánové a dámy zastupitelé se jí rozhodně chlubit nebudou. Žádat si o tyto finanční informace na úřadě je zbytečný čas a nervy. Existuje tam nějaká paní, „žába na pramenech informací“, Ing. Valachová, a ta v otázkách týkajících se „financí obcí vyhozených“ obstruuje a mlží (asi z politického zadání).

Mám za to, že rok nelegálně bez stavebního povolení provozovaný sportovní areál Pump Park už milión také spolkl. Minimálně se díky „profesionalitě“ Odboru majetku a investic dvakrát zaplatila dokumentace. Co je půl mega v rozpočtu obce, když to tajemní „klucí“ chtějí? Třeba střecha kulturní památky. Kterou ale zastupitelé nechtějí.

Klidně bych mohl pokračovat, snadněji by se mi pokračovalo, kdyby úzkostlivě paní Valachová netajila výpisy z účtů obce a faktury přijaté na obec v roce 2020. Bylo by hned jasné, kam je nutné posílat peníze.

Ve stejném čísle proradničního plátku, kde se objevilo prohlášení zastupitelů, se vyjádřil k nemovitostem i pan Váně, jeho názor komentovat nebudu. Jen zakončím svoji glosu dalším citátem z Kryla:

„Demokracie je nesmyslný systém ve chvíli, když není občan. Demokracie pro poddané je na prd.“ a „Každá velká strana má tendenci uchopit moc. Všechnu. Demokracie je opozice.“

Tak snad se někdy v budoucnu dočkáme demokracie i v Blatné.

Josef Váňa