VILA FIALA / KRČKOVNA MÁ ŠANCI VRÁTIT SE DO (NAŠEHO) ŽIVOTA

Snahy spolku navíc z.s. vyvrcholí tento měsíc, kdy úředníci a zastupitelé města Blatná rozhodnou o dalším osudu historické vilky na Vinici. Spolek připravil pro veřejnost další setkání na témata, která s vilou Fiala souvisejí.

Anketa, kterou jsme vyhlásili v prosinci a v níž mohli občané Blatné hlasovat pro název domku na Vinici, který je jim nejmilejší, skončila jasně. Jednoznačně vyhrál původní název Vila Fiala, který dal v roce 1906 své nové vyhlídce s občerstvením řezník a hostinský Teodor Fiala. Tento název dostal 16 z 31 hlasů. Ostatní označení domku – Krčkovna, zámeček, vyhlídka – nelze jen tak zapomenout, proto se jich také úplně nezříkáme.

Pro město Blatná jsme připravili projekt, ve kterém chceme dlouhodobě pečovat o vilu Fiala na Vinici. Chceme s pomocí dalších dobrovolníků pracovat na budování růžové zahrady na Vinici a udržovat a pomalu opravovat tuto jedinečnou stavbu. Finance na uskutečnění takového odvážného snu máme zatím z prostředků nadace VIA, která naši činnost podpořila částkou 27 691 Kč. O další podporu budeme žádat například z prostředků Jihočeského kraje, mnoho lidí nám nabídlo svou dobrovolnickou práci nebo pomoc ve sbírce.

Abychom takové velkorysé nabídky mohli přijmout, potřebujeme nejdříve získat podporu vedení města Blatná. Město Blatná vyhlásilo na svých webových stránkách anketu týkající se záměru nemovitosti na Vinici prodat. Pokud chcete pomoci našemu projektu na cestě k jeho uskutečnění, klikněte v této anketě na NE, tedy proti záměru prodeje. Děkujeme Vám.

O budoucnosti nemovitostí bude rozhodovat zastupitelstvo na jednání 25. ledna. Budeme se tohoto jednání účastnit a budeme velmi rádi, když nás přijdete také osobně podpořit. Těm, kteří se chtějí o našem projektu dovědět více, nabízíme možnost se s námi neformálně setkat den před zastupitelstvem, v úterý 24. ledna mezi 15:30 a 17:30 v Kavárně komunitního centra v Blatné. Velmi rádi zde v tu dobu budeme diskutovat o vile Fiala / Krčkovně a budeme se snažit odpovědět na všechny Vaše otázky.

Měsíc leden věnujeme usilovné práci na záchraně vily Fiala v majetku města Blatná. Doprovodný program, který připravujeme pro veřejnost, naleznete na letáku v těchto Blatenských listech. Dovolte nám, abychom vás pozvali na první setkání, které se uskuteční v neděli 26. února v Kavárně Komunitního centra v 15 hodin.

Bude věnované blatenskému rodákovi, Karlu Fialovi (1862 – 1938). Sami historici umění dnes uznávají, že této mimořádné osobnosti bylo zatím věnováno málo pozornosti. Vystudoval Vyšší průmyslovou školu stavební ve Vídni a poté odešel do Prahy. Zde vybudoval vlastní stavební firmu Karel Fiala & Ferdinand Korb. Zároveň se stal spolupracovníkem nejvýznamnějších architektů té doby u nás – s Josefem Mockerem pracoval na dostavbě chrámu sv. Víta na Pražském hradě či na přestavbě Karlštejna. Po vzniku samostatného Československa se stal oficiálním stavitelem Pražského hradu a ve spolupráci s hradními architekty Kamilem Hilbertem, Jože Plečnikem a Pavlem Janákem se věnoval především stavebním úpravám Starého královského paláce. Jeho velikou láskou bylo zkoumání historických staveb, a tak byl Karel Fiala první, kdo zkoumal a dokumentoval stavebně historický vývoj nejen Pražského hradu, ale i jiných významných míst v Praze. Ve svém rodném městě Blatné zanechal nejen několik staveb, mezi které patří například škola J. A. Komenského nebo budova současné radnice, ale také například objevil zbytky románské kaple na zámeckém nádvoří. Jednou z jeho staveb je také vila Fiala / Krčkovna na Vinici.

Chcete-li se dovědět o Karlu Fialovi více, prohlédnout si jeho kresby a plány a slyšet, co si o něm myslel geniální architekt Jože Plečnik, zveme vás srdečně na neděli 26. února od 15 hodin do Kavárny Komunitního centra v Blatné.

Za spolek navíc z.s. Pavla Váňová Černochová