VILA FIALA V BLATENSKÝCH LISTECH

V dnešním vydání Blatenských listů (3.2.2017) najdeme hned několik zmínek o vile Fiala!

Kromě našeho článku Co je nového s vilkou na Vinici? a pozvánky na námi připravované pořady se o ní mluví také ve Zprávách z radnice. Pan Ing. Václav Cheníček, vedoucí oddělení majetku, informuje veřejnost o zrušeném záměru prodeje nemovitostí na Vinici. Podivuje se trochu, že řízení o prohlášení stavby kulturní památkou bylo zahájeno „bez vědomí města“.

Rádi bychom pana Cheníčka informovali, že první, kdo se o možnosti pokusit se o zapsání stavby mezi kulturní památky zmínil, byla garantka území NPÚ paní Ing. Hana Rýcová. Bylo to v listopadu 2016 přímo ve vile Fiala, za přítomnosti referentky státní památkové péče MěÚ paní Jitky Říhové. Další dvě setkání s pracovníky Národního památkového ústavu k této věci proběhla v prosinci 2016, pokaždé za přítomnosti zaměstnance městského úřadu, paní Říhové nebo správce pana Koláře. Všechna tato setkání probíhala poklidně a v přátelské atmosféře.

Podnět pro zahájení řízení o prohlášení kulturní památky může podat opravdu kdokoli, a to přímo na ministerstvo kultury. Ministerstvo poté rozhoduje, zda řízení zahájí, a v rámci tohoto řízení oslovuje jeho účastníky, aby se k věci vyjádřili. Jedním z nepominutelných účastníků je pochopitelně i majitel nemovitosti, v tomto případě město Blatná. V případě vily Fiala podal podnět přímo Národní památkový ústav v Českých Budějovicích.

Velmi děkujeme za reakci také paní Jaroslavě Písařové, za její pochvalu našeho prosincového setkání i za připomínku k názvu „Krčkovna“. Ptá se, kde se ten název vzal? Jak už jsme psali v jiném článku, my jsme ho neznali do té doby, než jsme si přečetli záměr prodeje nemovitostí, které připravil Městský úřad. V něm se o „bývalé Krčkovně“ píše, stejně jako v jiných dokumentech města. Ale je pravdou, že i od jiných obyvatel Blatné jsme tento název slyšeli. Ale také například označení „zámeček“, které je roztomilé i vznešené. Troufáme si také tvrdit, že nápis na fasádě na terase, kde se píše o označení „Na Vinici“, jsme po mnoha desetiletích přečetli a připomněli právě my.

Souhlasíme s paní Písařovou, že je vhodnější používat jiná označení, protože je název „Krčkovna“ vnímán jako pejorativní. Na jednu stranu, je nutno říci, že to jistě nesouvisí s rodinou Krčkových, ale spíše s tím, že byl domek ponechán bez údržby a stal se útočištěm vandalů, což veřejnost vnímala pochopitelně negativně. Na stranu druhou, čas a nové dění kolem vilky mohou očistit i tento název. Stejně jako například některá označení uměleckých slohů, která byla původně myšlena jako výsměch, například „kubismus“ (který vznikl ve stejně době jako vila Fiala, abychom nechodili daleko).

Paní Písařovou srdečně zdravíme a i proto, že se už řadu let známe, se těšíme, že se v Blatné brzy potkáme. Snad bude čas si popovídat více třeba i o zajímavých osobnostech z rodu Krčků.

Odkaz na Blatenské listy.

Pavla Váňová Černochová