VYJÁDŘENÍ MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA

Koupi Vily Fialy zvažují přinejmenším desítky z Vás. Co na záměr prodeje kulturní památky říká městský architekt města Blatné a člen komise pro rozvoj města pan Šimon Vojtík? Zeptali jsme se. Odpověď?

„O prodeji jsem nevěděl. Můj názor je celou dobu konzistentní a při každé vhodné příležitosti opakovaně prezentovaný. Shoduje se s doporučením komise pro rozvoj města ze dne 24.4.2019. (…) Osobně doufám, že se kupec nenajde a objekt zůstane v majetku města.“

A co uvedená komise vedení města doporučovala?

Zabezpečení objektu proti dalšímu poškození srážkovou vodou – vedení města to neudělalo

Provést prořezávku/odstranění přilehlých dřevin – vedení města to neudělalo

Vyhledat využití pro stavbu – vedení města to neudělalo, poptalo se pouze neveřejně některých místních organizací, které se vyjádřily, že objekt nechtějí využívat. A vytrvale odmítalo naše žádosti.

Zajímavé je, že uvedená komise pro rozvoj města – poradní orgán rady města – doporučuje městu stejné využití, jako náš spolek (doprovodnou stavbu k přilehlé zahradě, doprovodnou stavbu pro plánovanou rozhlednu a již realizovanou naučnou stezku), ale rada města to opět – ignoruje.

Ještě zajímavější je, že komise navrhuje také využít vilu Fialu jako „objekt pro již zřízenou lesní školku“. Město Blatná ale žádnou lesní školku neprovozuje ani nezřizuje. Jedná se pravděpodobně o odkaz na soukromý podnik, který v Blatné působí a který už využívá za výhodných podmínek jiný městský objekt. Proč by mělo město nabízet vilu Fialu napřímo soukromému subjektu?

To jediné, co si z uvedeného zápisu z jednání Komise pro rozvoj města vedení města vzalo, je druhá polovina poslední věty:

„Pokud se pro stavbu nepodaří výše uvedeným postupem najít využití, pak  komise doporučuje do stavby neinvestovat (s výjimkou bodů 1 a 2) a přikročit k jejímu prodeji.“

Jak je vidět, vedení města Blatné, paní Malečková, pan Ounický, ani zbytek rady – pánové Srb, Flandera a Scheinherr – na rady svých vlastních odborníků nedají. Pro „rozvoj města“ to je v tomto případě velká a nenahraditelná škoda.

Podle toho, kolik se jen nám ozvalo zajímavých potencionálních zájemců o koupi Vily Fialy, si myslíme, na rozdíl od pana architekta Vojtíka, že se kvalitní kupec určitě najde. Bude to dobře pro něj, získá skutečný poklad.

Nicméně stejně jako městský architekt doufáme, že se třeba i teď vedení města chytí za nos a vila Fiala zůstane v majetku města, kam stejně jako zahrada patří.