ING. MARIE PAVLÁTOVÁ – SPECIALISTKA NA HISTORICKÉ ZAHRADY

„Uvedený areál zahrnuje zajímavou historickou stavbu, zahradu s dobrou expozicí a navazující prostor lesa a představuje v dnešní době mimořádný potenciál pro zřízení víceúčelového kulturního a společenského zázemí města s možností prezentovat zde také význačnou blatenskou osobnost, šlechtitele Jana Böhma. Proto by měl areál zůstat ve „službách “ veřejnosti.“
Ing. Marie Pavlátová, do roku 2011 specialistka na úseku historických parků, zahrad a krajiny Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích