Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 14.12.

Na dnešním jednání zastupitelstva se hovořilo mimo jiné také o vile Fiala / Krčkovně. Nebylo jednáno přímo o usnesení, zastupitelé byli paní starostkou informováni o současné situaci. Přesto se rozvinula zajímavá debata, která stojí za pozornost:

Paní starostka informovala ostatní zastupitele o dosavadním vývoji situace. Mimo jiné i o veřejné debatě 4. 12., které se zúčastnilo 80 lidí. Paní starostka vyjádřila osobní dojem, že byla na debatě vystavena nepříjemnému tlaku. V brzké době zveřejníme audiozáznam z debaty na našich webových stránkách, aby si mohl každý ověřit, jestli tomu tak bylo.
Dále se ke Krčkovně vyjádřili tito zastupitelé:
Pan Flandera se vyslovil pro prodej nemovitosti.
Pan Hospergr se rovněž vyjádřil pro prodej a prohlásil také, že by budovu nebylo možné využít pro námi zamýšlené záměry, kdyby byla prohlášena kulturní památkou. Prohlásil, že kulturní památka je „trest pro město“. Pokusíme se ho emailem kontaktovat s prosbou o vysvětlení takového názoru věcnými argumenty.
Pan Stošek, stejně jako výše uvedení zastupitelé a paní starostka, řekl, že se na něj obracejí jen lidé, kteří jsou proti veřejnému využití Krčkovny, a že je pro její prodej. Nechce prý, aby se z ní stalo „pofidérní centrum“. Pokusíme se mu v emailu opětovně popsat, jak si veřejné využití Krčkovny představujeme.
Pan Vít navrhl, aby se o Krčkovně vytvořila veřejná debata na webu města Blatná. K tomu se ostatní zastupitelé včetně paní starostky vyjádřili souhlasně. Těšíme se, že taková anketa vznikne.
Pan Scheinherr se vyjádřil, že je pro prodej nemovitosti.
Ostatní zastupitelé a zastupitelky se k tomuto bodu programu nevyjádřili či se jednání neúčastnili.

Doufáme, že audiozáznam z jednání zastupitelstva bude brzy zveřejněn na webu města, jak je tomu v jednacím řádu. Věříme také, že bude zveřejněn brzy i záznam z minulého jednání zastupitelstva z 9. 11., který dosud (16.12.2016) zveřejněn nebyl.