ZÍSKALI JSME PODPORU!

Včera jsme dostali krásný vánoční dárek! Nadace Via podpořila náš projekt v plné výši částky uvedené v naší žádosti, tedy 27 691 Kč! Prostředky použijeme na pokrytí nákladů na vyjádření odborníků, odborné konzultace a propagaci našich aktivit. Moc děkujeme a těšíme se na spolupráci!