ZPRÁVA ZE ZASTUPITELSTVA 20. ZÁŘÍ 2017

„Nemáme zájem s tímto spolkem spolupracovat.“ prohlásila na dnešním jednání zastupitelstva starostka města Blatná Bc. Kateřina Malečková. A poté postupně vyvolávala všechny přítomné zastupitele, aby veřejně deklarovali, že nepodporují zápůjčku ani jinou formu spolupráce při péči o nemovitosti u vily Fiala se spolkem navíc z.s. Ze čtrnácti přítomných zastupitelů a zastupitelek s ní souhlasilo 12. Jen zastupitel Bohuslav Navrátil, bývalý starosta Blatné, prohlásil, že spolek podpoří, až bude řízení o prohlášení nemovitostí kulturní památkou ukončeno.

Scéna jak ze sedmdesátých let minulého století, kdy se podobným veřejným prohlašováním odsuzoval třídní nepřítel. Politická estráda, která je podle nás pod úroveň demokratického zřízení. Proč to paní starostka dělá?

Nechce spolupracovat se spolkem, který upozornil na chybu radnice, když zachránil v majetku obce půl hektaru pozemků a velmi hodnotnou historickou budovu. Nechce spolupracovat se spolkem, který podpořila v jeho činnosti řada odborníků, zatímco město pro své postoje nenašlo žádné věcné argumenty. Nechce spolupracovat se spolkem, jehož členové si na základě svého občanského práva vyžádali zveřejnění všech zápisů jednání rady města, takže si v nich teď může číst kdokoli. A to měla paní starostka s hnutím ROVNĚ před volbami za cíl zlepšit transparentnost radnice. Nechce spolupracovat, protože má zřejmě nějaký osobní problém. Zastupitelé by se však měli řídit objektivními fakty, veřejným zájmem, nikoli subjektivními dojmy. Bohužel, moc je teď dočasně právě v těchto rukou. Ale to se časem změní. My pracujeme dál, protože víme, že pracujeme na dobré věci. Proti třinácti „NE“ od zastupitelů stojí už dnes pár desítek „ANO“ na petici za naši podporu, kterou jsme začali nabízet k podpisu teprve před několika dny.

Na stejném jednání zastupitelstva předložila stejná paní starostka návrh na uzavření smlouvy mezi městem Blatná a spolkem Písecko. Protože má dojem, že bude v oblasti turistického ruchu Blatnou prezentovat lépe než dosavadní spolek Prácheňsko a Pošumaví. Prácheňsko a Pošumaví by tím přišlo o část dotace od ministerstva, která by připadla Písecku. Jedná se o částku zhruba 30 tisíc ročně. Za celý rok, po který sledujeme všechna jednání zastupitelstva i další veřejně dostupné dokumenty města, nevznesli veřejně paní Malečková ani žádný jiný zastupitel jakoukoli připomínku na činnost spolku Prácheňsko a Pošumaví. Nebyly řešeny žádné návrhy na zlepšení spolupráce s tímto spolkem. A nyní se velmi rychle objevila na stole zastupitelů rovnou smlouva s Píseckem. Jaký byl důvod? Zřejmě také subjektivní. Naštěstí si někteří jiní zastupitelé, například pánové Hospergr, Navrátil a Flandera, uvědomili, že nemá smysl rušit dlouhodobou spolupráci, v rámci které bylo vykonáno mnoho dobrého. Bylo by zbytečné kvůli smlouvě, která by byla uzavřena na pouhé dva roky, tisknout nové propagační dokumenty, přepisovat texty a podobně. Nicméně tato kauza zaměstnala zastupitele na celých 45 minut, tedy polovinu délky jednání zastupitelstva.

Poté se velmi rychle projednalo několik nákupů a prodejů pozemků a změn rozpočtu, na kterých se zastupitelé jednomyslně shodli.

Žádost o změnu územního plánu, která by umožnila rozšířit stavebně areál místního sila, zastupitelé velmi rychle zamítli. Odůvodnili to tím, že nechtějí dělat změny v územním plánu, který je teprve půl roku starý. Zástupci firmy, která o změnu žádala, nedostali žádný prostor svou žádost zdůvodnit. Možná by přeci jen představovala pro město nějaká pozitiva?

Z přítomných občanů se o slovo přihlásil pán, který chtěl se zástupci města veřejně prodiskutovat nepříjemnou skutečnost, že v loňském roce zaniklo přímé autobusové spojení Blatné s Prahou. Paní starostka i vedoucí odboru dopravy pan Valášek ho informovali, že přestože je to velmi mrzí, nemohlo město v této věci nic udělat. Po více než hodině a půl bylo jednání ukončeno a samotní zastupitelé pokračovali ve schůzi o rozpočtu.