ZVEŘEJNĚNÉ ZÁPISY Z RADY MĚSTA BLATNÁ

Některé dokumenty z městského úřadu jsou sice veřejné, ale zveřejňovány jsou pouze na žádost o informace podle paragrafu 106. Využili jsme této možnosti několikrát při získávání informací o dění kolem vily Fiala.

Při pročítání dokumentů, kterými jsou například zápisy z jednání Rady města či některých komisí, jsme si řekli, že bychom mohli trochu pomoci skvělé myšlence radnice otevřené směrem k občanům. Na neveřejných radách města se projednávají záležitosti, které ovlivňují přímo každodenní život ve městě.

Požádali jsme proto o zveřejnění všech zápisů z jednání rady města od ledna 2016. Jejich zveřejnění není bez komplikací, městskému úřadu zastupovanému v tomto případě paní tajemnicí Ing. Kroupovou dělá často problém anonymizace osobních údajů či zveřejňování na webových stránkách obce.

Dali jsme si tu práci, věc zkonzultovali s občanskými poradnami Frank Bold, Otevřená společnost, a rozhodli se, že již zveřejněné zápisy z jednání rady postupně zveřejníme i na našich stránkách. Třeba bude blatenské občany zajímat, jak o nich za zavřenými dveřmi jednají radní města. Práce je to dost časově náročná, proto je budeme zveřejňovat postupně. Dnes máte možnost si přečíst zápis z jednání rady města Blatná ze dne 13. ledna 2016.